Jack Vance, The Languages of Pao (1958): Sprogets magt

Paperback, Daw Books 1980. Forsiden er malet af H. R. Van Dongen

Paperback, Daw Books 1980. Forsiden er malet af H. R. Van Dongen

Med Jack Vance har jeg for afvekslingens skyld skiftet fra det sædvanlige horror-dominerede spor og over i rendyrket science fiction. Det vil sige SF af den type, der ligger i grænselandet til fantasy, og i virkeligheden handler meget lidt om fremtid og teknologi.

Alle der har læst Jack Vance vil straks genkende hans stil i The Languages of Pao. Vel at mærke et relativt tidligt arbejde fra hans hånd, der først udkom som kortroman i 1957, før Vance udvidede historien og udsendte den igen i 1958.

Paperback, Daw Books 1980

Paperback, Daw Books 1980

Bogen har de for Vance klassiske små faktuelle indledninger om sociale, geografiske og kulturelle forhold på planeten, det hele udspiller sig på. Han bruger også pseudovidenskabelige fodnoter, der hjælper til forståelsen af de kulturelle særheder. Alt sammen noget, der gør Vances romaner så charmerende og nærværende.

Historien tager os til planeten Pao, hvis rige befolkning af kolonister fra Jorden lever i et ekstremt konservativt samfund. Deres kultur er baseret på et ideal om at bevare det bestående og opretholde den eksisterende samfundsorden. Planetens rigdom sikrer en relativ høj velstand til alle, men har samtidig også gradvist gjort befolkningen passiv. Ønsket om at bevare det bestående har gjort Paos beboere ude af stand til nytænkning og til at reagere på det uforudsete. Vance har med andre ord taget idéen om en kulturel konservatisme og karikerer den ud i det ekstreme.

John Holbrook "Jack" Vance (28. august 1916 – 26. maj 2013)

John Holbrook “Jack” Vance (28. august 1916 – 26. maj 2013)

Det betyder, at der opstår store problemer på den fredelige planet Pao, da kejseren snigmyrdes ved et komplot. Efter drabet lykkes det Bustamonte, kejserens højre hånd, at tilrane sig magten til trods for, at kejserens lille søn Beran burde få tronen. Bustamonte, der har levet uden for Pao og lært ærgerrighed og intriger at kende, forsøgeruden held at få sønnen dræbt.

Kejsersønnen Beran bliver nemlig reddet af vismanden Lord Palafox, der tager ham med til sin hjemplanet. Her bliver Beran over de følgende år undervist i sprog og kultur – alt sammen noget, der åbner has blik for Paos sårbarhed.

Satellite Science Fiction, december 1957. Magasinet hvor den oprindelige, kortere version af romanen blev trykt

Satellite Science Fiction, december 1957. Magasinet hvor den oprindelige, kortere version af romanen blev trykt

Imens sidder Bustamonte på Paos trone og har sit at slås med. Kort efter kejserens død bliver Pao nemlig angrebet af røveriske barbarer fra en nærliggende planet. Paos elendige forsvar kan ikke holde stand mod de invaderende tropper, og det ender med, at Pao må betale en tårnhøj månedlig tribut til de fremmede. Scenen er dermed sat. Slag skal udkæmpes om Paos trone, hvilket sker på både den politiske scene og på valpladsen.

For så vidt er det en klassisk eventyrfortælling om tronranere og skjulte kongesønner, som Jack Vance har brygget sammen. Men der er mere end som så i historien. Tyrannen Bustamento udtænker nemlig i selskab med Lord Palifax en plan, der skal ruste Paos befolkning til modstand mod de invaderende barbarer. Det sker ikke ved at give dem våben eller teknologi, nej, det sker ved, at planetens sprog gradvist ændres over en 20-årig periode!

Hardcover, Avalon Books 1958. Romanens 1. udg.

Hardcover, Avalon Books 1958. Romanens 1. udg.

Lord Palifax udtænker en strategi for et nyt sprog, der skal militarisere befolkningen og ruske den ud af det konservative sløvsind. Jack Vance gør således et væsentligt element i det 20. århundredes kontinentale filosofi til sit omdrejningspunkt for bogen, og siger, at sproget dikterer vores tankebaner. Det sker naturligvis i et forhold, der kan virke begge veje – vores handlinger skaber sproget og omvendt. I Paos tilfælde har manglen på handling i det forstenede samfund imidlertid ført til en sproglig stilstand og kreativ blindgyde.

Vance viser med The Languages of Pao, hvordan et samfund over tid kan modelleres efter nye magtstrukturer, hvis magtens sprog ændres. Det er værd at notere sig, at bogen er skrevet i 1958. Romanen er således ganske tydeligt et barn af den hastigt nedkølende Kolde Krig. En kritik af totalitære systemer klinger i den grad med i bogen. Nazisme, fascisme, kommunisme og alle andre ismer er i den sammenhæng en og samme sag. Ismernes vokabular indeholder nemlig et i Vances optik samfundsomstyrtende potentiale, idet ismen introducerer nye ord eller fortolkninger af ord, og derved ændrer de eksisterende magtstrukturer.

Paperback, Ace Books 1968

Paperback, Ace Books 1968

Jack vance bruger naturligvis The Languages of Pao som en advarsel, fordi han på den ene side anerkender og ser fordelene ved sprogets revolutionære potentiale, men omvendt peger på dette som et tveægget sværd. En militarisering, som den, der sker på Pao, løber nemlig hurtigt ud af kontrol i det øjeblik, sproget bliver hvermandseje. Som Vances bog pointerer: Når krig og vold bliver rodfæstet i statsmagtens vokabular, bliver samfundet voldeligt og skader sig selv.

Jeg har svært ved ikke at se The Languages of Pao som værende modelleret over Nazi-Tysklands videreudvikling, efter Første Verdenskrigs nederlag, af det militære sprogapparat, som Bismarcks stat allerede havde fremelsket. En militariseringsproces, der løber løbsk og bliver altødelæggende, præcis som det sker på den fiktive Pao.

Paperback, Ace Books 1970

Paperback, Ace Books 1970

Man kan så spørge sig, om Vance har et politisk budskab med bogen. Svaret er nej. Der ligger en iboende kritik af ideologisk konservatisme i romanen, men tekstens handler først og fremmest om kulturelle transformationer, og hvordan de er mulige. Man kan sige, at Vance forsøger at vise, hvordan vores omgang med hinanden og de ord, vi vælger, skaber magtstrukturer omkring os, som vi kan forandre ved at bruge nye termer.

Det er der i sig selv ikke noget odiøst i at hævde i dag. Feminismen og hele queer-teorien har i den grad slået fast, hvordan sproget både undertrykker og forandrer sociale relationer. Vance er imidlertid tidligt ude med sit budskab, og jeg tvivler på, at der er andre før Vance, der så eksplicit har taget dette tema op som omdrejningspunkt for en roman.

Paperback, Mayflower Books 1974

Paperback, Mayflower Books 1974

Sandt at sige er historien i The Languages of Pao ligegyldig og bogen på ingen måde Vances bedste. Ikke desto mindre er den tematisk et spændende bekendtskab, fordi den er med til at vise, hvorfor SF pludselig i 60’erne blev det sted, hvor tingene rykkede. Det sted, hvor der opstod en litterær legeplads for nye idéer og filosofiske slagsmål. Vance gør i hvert fald ting med den lille roman, der er modige, fremsynede og tankevækkende. Mere kan man vel ikke forlange af en science fiction-roman, kan man?

Hardcover, Underwood Miller 1979

Hardcover, Underwood Miller 1979 

Paperback, Tor Books 1989

Paperback, Tor Books 1989

Paperback, New English Library 1989

Paperback, New English Library 1989

Paperback, iBooks 2004

Paperback, iBooks 2004

E-bog, Spatterlight Press 2012. Romanens seneste udgave

E-bog, Spatterlight Press 2012. Romanens seneste udgave

Skriv en kommentar

Filed under Roman

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.