Monthly Archives: marts 2015

Daniel F. Galouye, Dark Universe (1961): »Lad der blive lys!« og lyset blev til…

Paperback, Bantam Books 1961. Romanens 1. udg. med en rigtig fin forside af V. A. Hoot

Paperback, Bantam Books 1961. Romanens 1. udg. med en rigtig, rigtig fin forside af V. A. Hoot

Galouyes debutroman fra 1961 er et underholdende tankeeksperiment, der fører os med ud i en fjern, postapokalyptisk fremtid, hvor verden, som vi kender den, er gået under i en ødelæggende atomkrig og mennesket henvist til et liv under jorden. Samfundet er blevet teknologisk reduceret til en primitiv jægersamlertilværelse, og menneskene overlever nu i underjordiske huler, hvor de jager blodtørstige kæmpeflagermus, der hjemsøger hulegangene og høster svampene, der gror nede i mørket. Og mørket er det centrale ord her. Der er nemlig ikke noget lys i den verden, som menneskene nu lever i.

Alt foregår i dybt, sort mørke, hvor man nu klarer sig med føle-, lugte- og høresanserne. Disse sanser er til gengæld også blevet udviklet radikalt, siden de overlevende trak sig under jorden. Så udviklet, at kombinationen af sanser faktisk mere eller mindre har gjort synssansen overflødig.

Paperback, Bantam Books 1961

Paperback, Bantam Books 1961

I romanen følger vi den unge Jared, søn af en stammeleder. Jared er anderledes end andre. Hans sanser er stærkere, og han er derfor en overlegen jæger. Det får ham i problemer en dag, da han overmodigt forlader de vante jagtmarker og søger tættere op mod jordoverfladen end det ellers er tilladt. Det lille eventyr får alvorlige følger. Det resulterer i, at Jared ender som udstødt blandt sine egne og må søge ly, først hos en anden stamme og senere hos de forhadte ’zivvers’ – en form for mutanter, hvis ekstreme hørelse gør dem til farlige modstandere. Sagen er nemlig den, at Jared havde en oplevelse nær ved overfladen, der har karakter af en guddommelig åbenbaring. Han følte noget, han aldrig havde følt før. Noget overvældende, der får den unge Jared på kollisionskurs med sin stammes kultur og forestillingsverden.

Undervejs på den fortumlede rejse som udstødt gennem de underjordiske gange får Jared (naturligvis) følgeskab af den smukke Della, der afslører, at hun rent faktisk er en af de frygtede zivvers. Sammen forsøger de to nu at finde lyset og mørkets hemmelighed, meningen med deres tilværelse og i sidste ende slet og ret et paradis, hvor de kan begynde forfra.

Daniel Francis Galouye (11. februar 1920 – 7. september 1976)

Daniel Francis Galouye (11. februar 1920 – 7. september 1976)

Dark Universe er på flere punkter en fascinerende roman, fordi den forsøger at tackle ganske komplekse erkendelsesmæssige og fænomenologiske problemstillinger. Bogen er afgjort religionskritisk, men i stedet for parodisk eller ironisk at udstille religiøsitet bevæger Daniel Galouye sig et lag dybere ned og spørger, hvorfor metafysiske forestillinger i det hele taget opstår.

I romanen, der udspiller sig i total mørke, forstår menneskene lyset som en gud. De har vel at mærke aldrig set lys, men reminiscenser fra det svundne liv på jordoverfladen hænger ved i myter, der er blevet fortolket og forvansket i et væk. Lys er gud og lysets evige modstander, mørket, kaldes ’Radiation’. En hel kosmologi er bygget op omkring dette, der på en gang har kristne konnotationer, men som også har udviklet sig i en helt ny retning, tilpasset omgivelserne under jorden. Et liv, hvor mennesket, der aldrig har set lys, fortolker mørket som det almindelige og derfor også bagvendt forstår mørke som lys.

Hardcover, Gollancz  1962

Hardcover, Gollancz 1962

Et afgørende sted (s. 127) spørger Della ”We’ll find a pleasant world, won’t we?”, og Jared svarer ”The best. If it isn’t just like we want it, we’ll build it to suit ourselves.”

Og det er præcis hvad menneskene har gjort i bogen har gjort nede i mørket. De har skabt deres kosmologi ud fra deres konkrete livssituation og bygget deres metafysiske forhåbninger på de aktuelle vilkår. Den tanke har Galouye taget ganske alvorligt og med sin roman forsøgt at skildre, hvordan et liv i totalt mørke vil forandre alt fra sprog og metaforisk tænkning til religionen og forestillingen om efterlivet. Det er et ambitiøst projekt, men ikke desto mindre ganske, ganske spændende. Og man kan jo sende R. A. Salvatores bøger om sortelveren Drizzt i Underdark et par venlige tanker imens og konstatere, hvor fladpandet Salvatores tilgang til samme miljø i virkeligheden er. Men det er et sidespring.

Hardcover, The Science Fiction Book Club 1963

Hardcover, The Science Fiction Book Club 1963

En af de fine ting ved Dark Universe er, at Galouye går hermeneutisk til værks. Vi forbliver inden for romanpersonernes erfaringshorisont, hvorved vi hele tiden får gennemspillet de tankerækker, som Jared og Della gør sig i forsøget på at forstå, hvad dette store, guddommelige lys og mørket er. Det betyder, at Galouye har måttet skabe sine egne metaforer og vendinger, baseret på livet i hulerne og den måde, hvorpå mennesket sanser deres verden dernede i mørket. Det giver bogen en helt særlig tone, der tager et par kapitler at blive fortrolig med, men som faktisk er tænkt ganske, ganske godt.

Billedligt indfanger Galouye sit religionskritiske projekt i det religiøse artefakt, som Jareds klan opbevarer med største reverens. En oldgammel genstand, der kaldes ”the Holy Bulb”. En genstand, som den gud en gang beboede, men nu har forladt. Det lyder jo komisk, men her griber Galouye vel et af de vigtige aspekter af enhver religion – nemlig, at den må forstås indefra for at give mening. Betragtet udefra bliver troen en fjollet, irrationel adfærd. Den elpærer, Jareds klan tilbeder som et vigtigt relikvie, er således et rigtig fint billede på eksempelvis den Hellige Grav i Jerusalem.

Paperback, Sphere  1970

Paperback, Sphere 1970

Dark Universe opererer på to planer. Der er det overordnede, filosofiske niveau, hvor Galouye excellerer i noget, som kunne tangere bister satire, men som snarere er et eftertænksomt bud på en materialistisk-dialektisk tolkning af menneskets verdenserkendelse. Vi er her helt oppe i de høje luftlag, men Galouye holder historien forankret i mere prosaiske aspekter gennem skildringen af de fysisk genvordigheder, Jared og Della løbende må overvinde.

Dark Universe er med andre ord rendyrket pulp, fyldt med kæmpemæssige flagermus og heltemodige redningsaktioner. Det gør på en gang bogen dybsindig og letbenet underholdende. Desværre lykkes forbindelsen mellem de to lag ikke altid lige godt for Galouye, idet han tydeligvis har været mere optaget af romanens erkendelsesmæssige indhold end den konkrete handling. Det betyder måske ikke så meget, men den underudviklede historie får den negative betydning, at de store tanker bag bogen formildes en smule gumpetungt, for ikke at sige naivt. Det kan synes paradoksalt, fordi Dark Universe faktisk har intellektuelt gods, men de pulpede SF-troper kommer ganske enkelt i vejen for Galouyes litterære projekt.

Paperback, Bantam Books 1971

Paperback, Bantam Books 1971

Romanen er sprogligt kluntet, hvilket ikke kan undgå at gøre Dark Universe til en mindre prægnant bog end den egentlig burde være. Der kan nemlig ikke være nogen tvivl om, at romanens ærinde var og er mindst lige så relevant i dag som dengang. Dens fusion af kreativitet og filosofi er rigtig stærk, og noget jeg sætter stor pris på, men desværre virker formen som en hæmsko for teksten. En hæmsko, der trækker bogen ned i den mest trivielle pulpsuppedas, man kan forestille sig. Det er ærgerligt, for havde Galouye været en bedre forfatter, ville selve det litterære udtryk have været stærkere og bogen som helhed mere overbevisende. Sådan er det bare ikke, men det skal ikke afholde nogen fra et give sig i kast med Dark Universe. Den fremmer kritisk tænkning, og det kan vi ikke få for meget af.

Paperback, Hamlyn Books 1983

Paperback, Hamlyn Books 1983

Paperback, Phoenix Pick 2010

Paperback, Phoenix Pick 2010

 

 

Skriv en kommentar

Filed under Roman

Kongen med gravrøsten indtog KBH

Jeg har anbefalet ham før – og nu gør jeg det så igen. King Dude spilede i Lyngby i aftes og gav en helt, helt fantastisk koncert. Lyt til ham. Lyt til hans sorte folk, lyt til hans smukke, gotiske fortællinger om død og kærlighed. Det er ganske enkelt fremragende. Han kommer tilbage til KBH i juni, hvor han spiler på Ungdomshuset. Gør dig selv og dit sorte, gotiske hjerte en tjeneste og sving forbi koncerten. Du vil ikke blive skuffet.

Er man fan eller ej?

Er man fan eller ej?

Her får du King Dudes genindspilning af sangen ”Spiders in her hair” fra albummet Love(2011). God weekend og på gensyn på søndag, hvor vi skal ud i en fjern, post-apokalyptisk fremtid.

4 kommentarer

Filed under Ikke kategoriseret

Supernatural Stories: Weird Tales’ britiske fætter

Supernatural Stories, nr. 1 1954

Supernatural Stories, nr. 1 1954

Magsinet Weird Tales har skrevet sig ind i de fleste genrefans bevidsthed som det mastodontiske forum, hvor Lovecraft, Howard, Ashton Smith og mange, mange andre publicerede nogle af deres fineste tekster. Bladet berømmes også for forsiderne og de mange dramaer, der udspillede sig mellem redaktører, udgivere og forfattere. Bladets verdensomspændende berømmelse er imidlertid noget relativt nyt – det var i hvert fald primært et amerikansk publikum, der i første omgang stiftede bekendtskab med magasinet. Ikke desto mindre var man opmærksom på bladets succes på den anden side af Atlanten, hvor pulpen også var stor, men aldrig opnåede helt samme højder.

Supernatural Stories, nr. 9 1957

Supernatural Stories, nr. 9 1957

Det forhindrede dog ikke det engelske forlag John Spencer and Company i 1954 at søsætte en serie kaldet Supernatural Stories, der var inspireret af den amerikanske frontløber. Serien floppede eklatant, men tre år senere forsøgte forlaget igen – denne gang under deres datterselskab Badger Books. Og nu tog tingene fart – faktisk i en sådan grad, at bladet må regnes som et af de vigtigste, britiske pulp-succeser og en hovedåre i britisk skrækfiktionshistorie.

Supernatural Stories, nr. 11 1957

Supernatural Stories, nr. 11 1957

Supernatural Stories er dermed også en forløber for de store antologi-serier, der for alvor fik medvind i slutningen af 60’erne. Altså serier som Pan Book of Horror og The Book of Fontana Horror. Det var da også nogenlunde, da disse serier blev populære, at Supernatural Stories lukkede og slukkede. Bladet gik nemlig ind i 1967 efter 10 år på markedet.

Supernatural Stories, nr 12 1957.jpg

Supernatural Stories, nr 12 1957.jpg

Men op til det tidspunkt havde det trofast hver anden måned leveret gys og gru til det skrækhungrende publikum og tilmed krydret udgivelserne med ekskursioner ind i SF- og fantasy-land. Det kan derfor næppe heller overvurderes, hvor stor indflydelse magasinet har haft på den generation af engelske børn, der voksede op efter anden verdenskrig og tro pokker, at bladet dyrkes med stor, stor ærefrygt blandt engelske samlere i dag – præcis som Weird Tales gør det.

Supernatural Stories, nr. 18 1958

Supernatural Stories, nr. 18 1958

Nu må jeg imidlertid hellere skynde mig at få sagt, at Supernatural Stories adskilte sig dramatisk fra Weird Tales derved, at magasinet rent faktisk udelukkende blev skrevet af en snæver forfatterkreds, anført af den dynamiske og afsindigt produktive Lionel Fanthorpe. Bladet minder derfor i virkeligheden meget mere om de tyske romanhæfter, som jeg tidligere har skrevet om her på bloggen.

Supernatural Stories, nr. 21 1959

Supernatural Stories, nr. 21 1959

Indholdet i Supernatural Stories er svingende og altid tematisk meget skarpt skåret. På den led er det et fantastisk studie i genretroper, mens de litterære ambitioner som oftest fortoner sig helt i det stereotype. Bladet skulle levere hurtige gys og det gjorde det uden krumspring. Læser man hæfterne – der vel at mærke har ryg og derfor egentlig er paperbacks – bliver man derfor hurtigt skuffet. Man kommer dog, som altid, langt med de nostalgiske briller på.

Supernatural Stories, nr. 24 1959

Supernatural Stories, nr. 24 1959

For mig er det faktisk forsiderne, der gør størst indtryk. I min verden har de ikke mistet potens siden deres første udgivelse. Kunstnerisk kommer de måske ikke op på siden af Weird Tales’ tegnere, men for pokker hvor er det fornøjeligt og fint se den forunderligt pulpede skrækverden, der udfolder sig her. Billederne kan i hvert fald mindst lige så meget som fortællinger inde i magasinet og mere end det, fordi vi kan lade fantasien løbe og indsætte vores egne fortællinger og idéer billedernes universer.

Supernatural Stories, nr. 28 1959

Supernatural Stories, nr. 28 1959

Skulle du bare være den mindste smule interesseret i engelsk skrækpulp eller bare pulp i det hele taget, vil jeg gerne anbefale dig at få fat i Down the Badger Hole (1995) – en særdeles spændende bog for den bibliofilt anlagte, der beskriver Badger Books historie, Supernatural Stories og deres betydning i engelsk populærkultur. Det lyder da drøn spændende, ikke? Det tænkte jeg nok, at du ville synes.

Supernatural Stories, nr. 31 1960

Supernatural Stories, nr. 31 1960

Supernatural Stories, nr. 37 1960

Supernatural Stories, nr. 37 1960

Supernatural Stories, nr. 38 1961

Supernatural Stories, nr. 38 1961

Supernatural Stories, nr. 39 1961

Supernatural Stories, nr. 39 1961

Supernatural Stories, nr. 43 1961

Supernatural Stories, nr. 43 1961

Supernatural Stories, nr. 45 1961

Supernatural Stories, nr. 45 1961

Supernatural Stories, nr. 57 1962

Supernatural Stories, nr. 57 1962

Supernatural Stories, nr. 59 1959

Supernatural Stories, nr. 59 1959

Supernatural Stories, nr. 59 1962

Supernatural Stories, nr. 59 1962

Supernatural Stories, nr. 60 1962

Supernatural Stories, nr. 60 1962

Supernatural Stories, nr. 62 1962

Supernatural Stories, nr. 62 1962

Supernatural Stories, nr. 65 1965

Supernatural Stories, nr. 65 1965

Supernatural Stories, nr. 78 1963

Supernatural Stories, nr. 78 1963

Supernatural Stories, nr. 81 1963

Supernatural Stories, nr. 81 1963

Supernatural Stories, nr. 83 1963

Supernatural Stories, nr. 83 1963

Supernatural Stories, nr. 85 1964

Supernatural Stories, nr. 85 1964

Supernatural Stories, nr. 87 1964

Supernatural Stories, nr. 87 1964

Supernatural Stories, nr. 89 1964

Supernatural Stories, nr. 89 1964

Supernatural Stories, nr. 98 1965

Supernatural Stories, nr. 98 1965

Supernatural Stories, nr. 99 1965

Supernatural Stories, nr. 99 1965

Supernatural Stories, nr. 103 1966

Supernatural Stories, nr. 103 1966

 

Supernatural Stories, nr. 105 1966

Supernatural Stories, nr. 105 1966

 

 

Supernatural Stories, nr. 107 1967

Supernatural Stories, nr. 107 1967

Supernatural Stories, nr. 109 1967. Det sidste nummer der udkom

Supernatural Stories, nr. 109 1967. Det sidste nummer der udkom

Paperback,  Wrigley Cross Books 1995. Den fine bog om Badger Books og forlagets udgivelser

Paperback, Wrigley Cross Books 1995. Den fine bog om Badger Books og forlagets udgivelser

4 kommentarer

Filed under Ikke kategoriseret, Novellesamling

Stories They Wouldn’t Let Me Do on TV (1957), red. Alfred Hitchcock: En morderisk charmerende antologi

At Alfred Hitchcock allerede i 1950’erne blev et synonym for spænding og uhygge, er ikke nogen nyhed. Det er heller ikke nogen nyhed, at Hitchcock meget kløgtigt formåede at udnytte sit navn kommercielt og lukrere på det såkaldte brand, han havde udviklet sig til. Det kom til udtryk på mange fronter, ikke mindst i bøgernes verden. Hitchcock stod således bag en lang række antologier udgivet fra 40’ernes begyndelse og ind i 70’erne.

Sandt at sige var det kun af navn, at Hitchcock var involveret i antologierne. Bag udvælgelsen stod en række både prominente og dygtige redaktører, der tilmed skrev bøgernes forord under påskud af, at det var den engelske skrækmesters egne ord. Verden vil bedrages, men ikke desto mindre lykkedes det som regel for Hitchcocks såkaldte ghostwriters at ramme den finurlige tone, man kendte ham for fra TV.

Paperback, Pan Books 1960_bagside

Paperback, Pan Books 1960

Som sagt er antologierne generelt af høj kvalitet, fordi forlagene, der stod bag, var store og havde råd til at købe rettigheder til historier fra forfattere i samtiden, der naturligvis også var interesserede i at komme med i Hitchcock-planetens kredsløb.

En af de bedste antologier, der blev udsendt i Hitchcocks navn, er for mig at se Stories They Wouldn’t Let Me Do on TV. En omfattende samling udsendt i 1957, der rummer 25 noveller. Faktisk blev antologien så populær, at den allerede i 1958 udkom i en forkortet paperback-udgave med kun 12 noveller og titlen 12 Stories They Wouldn’t Let Me Do on TV. Året efter, i 1959, kunne de sidste 13 noveller så genudsendes under titlen 13 More Stories They Wouldn’t Let Me Do on TV – men så kunne den sag heller ikke malkes mere.

Alfred Joseph Hitchcock (13. august 1899 – 29. april 1980)

Alfred Joseph Hitchcock (13. august 1899 – 29. april 1980)

Udvælgelsen blev foretaget af pulpforfatteren Robert Arthur, der selv har en historie med i bogen, og arbejdet er udført med bravur. I indledningen, som sagt skrevet med Hitchcocks signatur, fortæller han, at bogens noveller alle på et eller andet tidspunkt har været overvejet til TV, men blev fundet for voldsomme eller ubehagelige. Det lover jo godt, og Robert Arthur/Hitchcock fortsætter, at antologiens fortællinger alle handler om mord. Nogle er slet og ret små krimimysterier, mens andre er overnaturlige gys, alle kredser dog om drabet.

Bogen slår med andre ord både morbide og makabre strenge an, og det gør den rigtig godt. Faktisk forbløffende godt. De 25 historier er nemlig ikke alene alle af høj kvalitet og forbavsende underholdende. De falder tilmed med sans for timing, idet Robert Arthur har formået at variere bogens stemninger og udtryk, så hver historie skifter tempo og stil i forhold til den forrige og derfor virker frisk. Det er lidt af en bedrift, navnlig når man tænker på, hvor meget af tidens pulp, der mest af alt var halvdårlige, ironiske gentagelser af gamle horrortroper.

Robert Arthur (10. november 1909 - 2. maj 1969)

Robert Arthur (10. november 1909 – 2. maj 1969)

Alene den sorte åbningsnovelle ”Being a Murderer Myself” om hønseavleren, der myrder en ung kvinde og fodrer hønsene på sin farm med hendes lig, er bogen som helhed værd. Men den lettere vanvittige, galgenhumoristiske tone, det hele begynder med, er dog kun ét spor i bogen. Den berømte novelle ”Lukundoo” følger lige i hælene og viser hurtigt bogens andet spor. Her, i Edvard Whites klassiker, beskrives det grumme resultat af et møde med en afrikansk heksedoktors forbandelse. Mens første historie er et skævt krimigys, er den anden historie et fint eksempel på det pulpede overnaturlige lag, der også optræder i bogen.

De fleste af historierne falder inden for spændet mellem de to første noveller, og hvad man synes bedst, om må være en smagssag. For mig er det afgjort de nærmest diabolske beretninger om koldblodige mordere, der gør størst indtryk og viser, hvor subtile genregrænserne mellem gys, krimi og spænding er. Margaret St. Clairs ”The Perfectionist” er et godt eksempel på en drabsfortælling, hvor vi udmærket kender slutningen allerede efter at være kommet få linjer ind i fortællingen. Det betyder imidlertid slet ikke noget, fordi kvaliteten ligger i selve nydelsen af den gradvise opbygning frem mod det uundgåelige, afsluttende mord. Hos St. Clair sker det i øvrigt i form af en ældre dame, der elsker at tegne efter model, men har problemer med at få sine modeller til at sidde stille. Så behøver jeg vist ikke sige mere.

Hardcover, Simon and Schuster 1957. Antologiens 1. udg.

Hardcover, Simon and Schuster 1957. Antologiens 1. udg.

Den absolut politisk ukorrekte “The Price of the Head” af John Russell er også et af højdepunkterne, fordi novellen om den fordrukne mand, der redes af en indfødt for kun at opdage, at der var en helt særlig grund til den indfødtes venlighed, er også uimodståeligt ondskabsfuld. Det samme gælder Robert Blochs ”Water’s Edge”, der blander gys og hårdkogt krimi på klassisk Bloch’sk vis. Her opsøger en tidligere indsat sin afdøde cellekammerats kæreste i håb om, at hun ved, hvor kammeraten gemte sit bytte efter et røveri. Det kommer der en herlig historie ud af, hvor Bloch formår at vende plottet på hovedet et par gange og udfolde sit galgenhumoristiske talent på bedste vis. Faktisk er ”Water’s Edge” en af Blochs fineste historier, fordi humor og gru går op i en højere enhed og arbejder sammen – noget der bestemt ikke er tilfældet i en stor del af hans andre historier, hvor førstnævnte humor typisk har overtaget.

Går man efter mere substantielle bidrag til bogen, må Sakis stille ”Sredni Vashtar” eller Ray Bradburys ”The October Game” trækkes frem. Begge noveller har begge ben forankret i pulptraditionens løsslupne tematikker, men sprogligt løfter de sig hver på sin måde over de øvrige bidrag og viser, hvordan genrelitteraturen vinder uendelig meget, i det øjeblik den får et poetisk rygstød. Begge noveller har noget fintfølende, raffineret over sig, der sprogligt lægger afstand til de plotorienterede fortællinger, som de er udgivet sammen med i bogen.

Paperback, Dell 1958

Paperback, Dell 1958

I sidste ende forbliver det imidlertid en smagssag, hvad der for alvor skiller sig. For mig at se er det en antologi med 25 særdeles fine fortællinger, og uanset hvor du dykker ned, vil det helt sikkert være en interessant eller god læseoplevelse. Antologien står som et af højdepunkterne i Alfred Hitchcocks antologi-univers og taget i betragtning af, hvor hyppigt bogen er blevet genoptrykt, er der også andre end mig, der holder af denne novellesamling. Det betyder også, at den faktisk er ganske let at få fat i, og dermed er der ingen undskyldninger. Hvis du bare interesserer dig en smule for genreforvridende historier med drilsk glimt i øjet, er Stories They Wouldn’t Let Me Do on TV lidt af en bibel. Faktisk i en sådan grad, at den næsten synes at etablere sin egen genre. Men det er anden snak.

Paperback, Dell 1959

Paperback, Dell 1959

Novellerne:

Arthur Williams: ”Being a Murderer Myself”

Edward Lucas White: “Lukundoo”

William Sansom: “A Woman Seldom Found”

Margaret St. Clair: “The Perfectionist”

John Russell: “The Price of the Head”

Patrick: “Love Comes to Miss Lucy”

H. Munro (Saki): “Sredni Vashtar”

Philip MacDonald: “Love Lies Bleeding”

Jerome K. Jerome: “The Dancing Partner”

M. R. James: “Casting the Runes novelette”

William Hope Hodgson: “The Voice in the Night”

Robert Hichens: “How Love Came to Professor Guildea”

Stanley Ellin: “The Moment of Decision”

James Francis Dwyer: “A Jungle Graduate”

C. P. Donnel jr.: “Recipe for Murder”

Roald Dahl: “Nunc Dimittis”

Richard Connell: “The Most Dangerous Game”

John Collier: “The Lady on the Grey”

A. M. Burrage: “The Waxwork”

Thomas Burke: “The Dumb Wife”

D. K. Broster: “Couching at the Door”

Ray Bradbury: “The October Game”

Robert Bloch: “Water’s Edge”

Robert Arthur: “The Jokester”

Leonid Andreyev: “The Abyss”

Paperback, Pan Books 1967

Paperback, Pan Books 1967

Paperback, Dell 1959

Paperback, Dell 1959

Paperback, Dell 1960

Paperback, Dell 1960

Paperback, Dell 1960

Paperback, Dell 1960

3 kommentarer

Filed under Novellesamling

The Magick Powerhouse of Oz : Transcendental, okkult hippierock fra ’67

Her kan du syre ud til The Magick Powerhouse of Oz’ okkulte hippie-avantgardemusik, der udspringer direkte fra sen-60’ernes sværmeri for dunkel mystik og transcendens. Alene det Crowleyske ’k’ i ordet magic siger det hele. Det er flippet instrumentalmusik, der i høj grad blev drevet frem af multikunstneren Bobby Beausoleils højspændte, okkulte fascination.

The Magick Powerhouse of Oz med Bobby Beausoleil i midten. Bemærk hjertet med indskriften 666. En kæk lille detalje!

The Magick Powerhouse of Oz med Bobby Beausoleil i midten. Bemærk hjertet med indskriften 666. En kæk lille detalje!

Musikken stammer fra ’67 og skulle i første omgang være brugt i Kenneth Angers film Lucifer Rising. Det gik i vasken og bandet blev kort efter opløst, da Beausoleil blev bonkammerat med Charles Manson og pludselig sad i fængsel med en dom for mord. Her hjalp ingen kære Satan!

Den såkaldte Equinox-Festival afholdt i Straight Theatre i San Francisco d.  21. September  1967. Filminstruktøren Kennth Anger var hovedarrangør og The Magick Powerhouse of Oz optrådte for uden Anger selv, der udførte et Crowley-ritual på scenen. Den ret fede plakat blev skabt af Randy Salas. Prøv at bemærk detaljerne.

Den såkaldte Equinox-Festival afholdt i Straight Theatre i San Francisco d. 21. September 1967. Filminstruktøren Kennth Anger var hovedarrangør og The Magick Powerhouse of Oz optrådte for uden Anger selv, der udførte et Crowley-ritual på scenen. Den ret fede plakat blev skabt af Randy Salas. Prøv at bemærk detaljerne.

 

Selve musikken er faktisk ganske, gasnke fed. Det er larmende, sært og vildt – men Beausoleil og resten af gruppen fanger en særlig stemning, der er ret uimodståelig. God fredag.

 

 

Skriv en kommentar

Filed under Video

The Star Book of Horror 1-2: To skrækperler

Paperback, Star Books 1975, 2. udg.

Paperback, Star Books 1975, 2. udg.

Som jeg har skrevet et par gange før, så skulle ethvert forlag med respekt for sig selv i 70’erne forsøge at søsætte en serie med horrorantologier. Horror boomede og der var penge i novellesamlingerne. Fontana og Pan viste vejen med deres utrolig succesfulde udgivelser, men en vilter underskov af mindre serier voksede også frem. Hovedparten af disse serier var kortlivede og havde et stærkt svingende indhold. ikke desto mindre var der også små perler i blandt. En af disse var Star Books serie, der kun udkom i to bind.

Paperback, Star Books 1975, 1. udg.

Paperback, Star Books 1975, 1. udg.

Første bind så dagens lys i ’75 og andet bind udkom et år senere, hvorefter serien lukkede og slukkede. Første bind blev i udsendt med et ganske stemningsfuldt fotoomslag, men i et forsøg på at højne seriens grafiske udtryk fik man efterfølgende den altid mesterlige Les Edwards til at lave en ny forside til både bind et, der blev genudgivet sammen med andet bind, og så det nye bind.

Det kom der to fremragende billeder ud af, som bærer Edwards umiskendelige streg og sans for horror. Forsider, der i øvrigt efterfølgende har fået nyt liv i Frankrig, hvor de blev brugt på et par andre horrorudgivelser.

Paperback, Star Books 1976

Paperback, Star Books 1976

Men er det kun forsiderne, der holder? Absolut ikke. Den rutinerede redaktør Hugh Lamb har foretaget et særdeles fint udvalg af nyt og gammelt. I første bind finder man således nye noveller af John Blackburn og Ramsey Campbell side om side med fine 60’er-forfattere som Charles Birkin, Robert Haining, J. G. Ballard samt en lang række andre, ældre navne, hvoriblandt vi (som altid) har Robert Bloch. Sjovt nok er det stort set den samme besætning, som vi genfinder i andet bind. Denne gang dog også med et navn som Ambrose Bierce, hvilket jo ikke er nogen dårlig ting.

Paperback, Fleuve Noir 1984

Paperback, Fleuve Noir 1984

Jeg kan ikke andet end at holde af en serie som denne her, der både indholdsmæssigt og på omslaget indfanger en særlig tidsånd, fra dengang hvor horror var noget progressivt, der blev drevet frem af en utrolig kreativ energi. Den slags kan mit samlerhjerte ikke undgå at falde for – men sådan har vi jo alle vores laster.

Skriv en kommentar

Filed under Novellesamling

Peter Benchley, Jaws (1974): Hajerne omkring os

Paperback, Bantam Books 1975

Paperback, Bantam Books 1975

Alle kender Jaws. Alle kender i hvert fald filmen Jaws, mens Peter Benchleys roman bag filmen i bedste fald er blevet reduceret til en noget forkommen lillebror. Og det endda til trods for, at Benchleys bog af samme navn som filmatiseringen blev en vaskeægte bestseller i ’74. Det er imidlertid synd og skam, at romanen er blevet henvist til skyggerne, for bogen er rigtig god. Alene romanens første sider, hvor bogens navnløse dræber – den enorme hvide haj – glider dæmonisk, hungrigt hen over havbunden, er helt uforligneligt skrevet. Og navnlig den poetiske skildring af ligresterne fra hajens første offer, der roligt synker til bund, er stærkt, stærkt skrevet. efterfølgende plageriet til døde af langt ringere forfattere end Benchley. For bare at tage et enkelt eksempel kan du jo kaste et blik Spider Legs (1998) – et rædsel af en roman, der stjæler med arme og ben fra Jaws.

Benchleys fremragende åbning koster hurtigt en ung pige livet, da hun trods advarsler tager en natlig svømmetur. Derved bliver hun første offer for de hajangreb, som hele romanen handler om. Der er noget forbilledligt i Benchleys greb om fortællingens struktur. Pigen, der dør i løbet af de første sider, er i sommerhus med nogle venner, hvor de har festet og drukket. Sommerhuset ligger i Amity – en fiktiv ferieby på Long Island, hvis forlokkende navn straks signalerer stedets venlige atmosfære. Men noget har ændret sig. Som en tyv om natten har døden opsøgt feriebyen.

Peter Bradford Benchley (8. maj 8 1940 – 12. februar 2006)

Peter Bradford Benchley (8. maj 1940 – 12. februar 2006)

Uset er en gigantisk hvid haj trukket ind under byens kyststrækning. En kyst, der er afgørende for byens hovederhverv turisme. Uden turister ingen Amity. Pigen svømmer lykkelig ud i det natsorte hav og flænses. Vennerne inde på land opdager intet, fulde og præcis lige så tilfredse som resten af Amity går de til ro, mens pigens ligdele skyller op på land. Og da de den følgende morgen slår øjnene op, aner ingen af dem endnu, at alt har ændret sig. At døden har svøbt sig om byen, parat til at fortære de forsvarsløse indbyggere. Alt forandrer sig imidlertid, da byens trofaste politibetjent Martin Brody og en medhjælper opdager resterne af hajens natlige måltid. Pigen er ikke andet end gennemtyggede rester, og snart skal det vise sig, at hele Amity vil ende på samme måde, hvis de ikke får has på hajen.

Pigen på stranden er et varsel, der slår tonen an for de følgende kapitler. Brody vil have stranden lukket, men hvis stranden lukkes, lukkes byens livsnerve. Det udløser naturligvis stærke reaktioner, først og fremmest fra borgmesteren, der presser Brody til at holde stranden åben. Byen lukker med andre ord øjnene og håber, at problemet forsvinder af sig selv. Det gør det bare ikke. En stor dreng mister som den næste livet, og dermed synes sagen afgjort. Amity har et problem, der må løses og specialister indkaldes. I første omgang bliver det havbiologen Matt Hooper og senere også den hårdkogte fisker Quint.

Hardcover, Doubleday 1974. Romanens 1. udg.

Hardcover, Doubleday 1974. Romanens 1. udg.

Nu kunne man måske tro, at Benchleys roman handler om en enkelt haj, men sådan er det absolut ikke. Der er mange, rigtig mange, hajer i Amity. Faktisk er hele bogen konstrueret som en mosaik af jægere og byttedyr, der grådigt holder hinanden i en form for syg status quo. Byens indbyggere driver rovdrift på turisterne, som de flår for penge. Turisterne driver rovdrift på lillebyen, som de behandler som skidt. Amitys borgmester presser byen og turisterne, fordi han selv er i kløerne på gangstere, og den barske Quint driver rovdrift på havet for at overleve. Gennem betjenten Martin Brodys kone, der har en affære med den unge havbiolog, kommer vi endda helt tæt ind på relationen mellem mand og kvinde. Og også her viser Benchley os magtrelationer og fordeler jæger- og byttedyrs-roller.

Gennem et længere kapitel beskriver han et hemmeligt stævnemøde mellem biologen Matt og Brodys kone. Kapitlet er langt og kan umiddelbart synes overflødigt, men for den opmærksomme læser tegner der sig snart et billede af grum jagt. Som to rovdyr cirkler de to omkring hinanden under en flirtende middag, der naturligvis skal ende i sengen på et motel. Og her, på motellet, udspiller det endelige angreb sig, hvor Matt vinder over Brodys kone. Med et par enkelte, mesterlige sætninger får Benchley beskrevet biologens hajligende, seksuelle angreb på kvinden. Han beskriver, hvordan Matt ser med døde øjne på hende i noget, der et øjeblik næsten har karakter af en voldtægt. Og efterfølgende, da romancen er overstået, føler Brodys kone sig både udnyttet og fortabt. Slugt, gennemtygget og spyttet ud.

Hardcover, Andre Deutsch 1974

Hardcover, Andre Deutsch 1974

Hajerne cirkler omkring hinanden i Jaws og tegner et deprimerende, misantropisk billede både på vores samfund og relationen mellem mennesker og natur. Alt er en magtkamp i romanen, og midt i flokken af rovfisk står betjenten Martin Brody. Hajerne flokkes omkring ham – de er efter hans arbejde, hans kone, hans mandighed og værdighed. Alt sammen noget Benchley får samlet i nøglefiguren – den store hvide haj, der som en anden Moby Dick driver sit fantomagtige spil med byen og symbolsk synes at favne alle bogens konfrontationer.

Peter Benchleys grundtone er måske nok pessimistisk og livstræt, men Jaws er afgjort en roman fyldt med håb og et opbyggeligt budskab. Brody indser nemlig midtvejs gennem bogen, at der kun er en vej ud af sagen – han må konfrontere den hvide haj. Koste hvad det vil. Han må dræbe den. Tilintetgøre den, før den sluger Amity, ham selv og byens alle dens indbyggere med hud og hår. Og naturligvis er det her Benchleys morale kommer ind, for vi står alle – dagligt – i Martin Brodys sko. Hajerne er omkring os. De truer os, og de forsøger at sluge os, og det kan vi enten acceptere eller kæmpe imod. Brody vælger det sidste, han kæmper. Det udløser en Jack Londonsk jagt på hajen. En fantastisk fisketur, der mest af alt minder om en krig, hvor den overjordiske Quint til sidst sætter et ufødt delfinfoster på krogen for at lokke den store, hvide djævel til. Et ubehageligt billede på det at lade al blødsødenhed fare og sætte alt ind i en konfrontation, hvor målet helliger midlet. Bliv som rovdyret, du jager, siger Benchley.

Paperback, Pan Books 1988

Paperback, Pan Books 1988

Og naturligvis ender Brody og Quints jagt i triumf. Brody får dræbt det hvide spøgelse, der plager ham, og han er i hvert fald momentant et frit menneske. Og Benchley siger det samme til sine læsere. Kæmp imod hajerne. Stik til havs og mød dem med åben pande – i modstandskampen ligger kimen til selvrespekt og værdighed.

Jaws er pulp når det bedst.

Paperback, Penguin Books 1998

Paperback, Penguin Books 1998

Paperback, HarperCollins Publishers 2012

Paperback, HarperCollins Publishers 2012

Paperback, Random House 2013

Paperback, Random House 2013

2 kommentarer

Filed under Roman

2 x NYHC = Fin fredag

To nye singleudspil fra to gamle hardcore-bands. Det er hverken klog musik eller synderligt veludtænkt, men jeg elsker genren. Både Sick of It All og Agnostic Front har her to nye sange, der lyder præcis som vi kender dem. Sick of It Alls nummer ”Get Bronx” har afgjort et festligt live-potentiale, mens Agnostic Fronts ”Police Violence” lyder som 100 andre sange fra gruppen. Men hvad så? Det er musikalsk popcorn og jeg bliver aldrig rigtig træt af det.


God fredag. Vi ses på søndag, hvor Fra Sortsand kommer på dybt vand.

 

Skriv en kommentar

Filed under Video

Et barn af Lovecraft-generationen fortæller: En samtale med Nikolas Schreck

Det er sjovt, som tingene nogle gange kan udvikle sig. Som nogle af jer måske vil vide, linkede jeg til et gammelt interview med Nikolas Schreck, hvor Lovecraft pludselig blev nævnt som inspirationskilde. Det var interessant, men selve interviewet måske nok mindre flatterende for Schreck i dag. Det blev især tydeligt, da hans medierepræsentant kontaktede mig og forklarede, at hr. Schreck efterfølgende har lagt sin politiske, satanistiske baggrund bag sig og i 2003 vendt sig mod buddhismen.

Hun nævnte i forbifarten, at Schreck engang havde kaldt sig et barn af ”the Lovecraft generation”. Et begreb, jeg egentlig synes, er ganske spændende, og derfor spurgte jeg, om ikke Nikolas kunne tænke sig at uddybe dette lidt nærmere. Det kom der en særdeles interessant korrespondance ud af, som jeg er rigtig glad for at kunne bringe i dette indlæg. Schrecks karriere har nemlig ikke bare bragt ham i kontakt med en lang række store navne inden for horrorgenren, hans ungdomsoplevelser fra 70’erne med paperbacks og horror giver et tankevækkende tidsbillede. Og dertil kommer en række andre synspunkter, som de fleste af jer sikkert vil finde helt interessante, at stifte bekendtskab med.

 Men måske skulle jeg først lige genfortælle, at Schreck op gennem 80’erne var en af frontfigurerne i det avantgardistiske musikkollektiv Radio Werewolf, der identificerede sig som satanister og noget, der i hvert fald for omverdenen fremstod som ganske højreradikale synspunkter. Som det fremgår nedenfor, har Schreck taget stærkt afstand til sit ungdommelige jeg, men ikke desto mindre er det nok som højtprofileret satanist, at Schreck er bedst kendt fra medierne.

I dag er Schreck forsanger i bandet Kingdom of Heaven, men hans interesser dækker mange emner og kunstneriske udtryk, hvor ikke mindst samarbejdet med Zeena Schreck – Anton laVeys datter – har været vigtigt. Ikke mindst fordi Nikolas og Zeena har fulgt samme vej fra sort magi til tantrisk buddhisme. Schrecks okkulte interesse har også resulteret i en række bøger, der kredser om okkultisme og satanisme. Noget, der uddybes neden for.

Baggrundstoffet, de slibrige historier og Nikolas’ aktiviteter i dag som underviser, kan I læse mere om andre steder på Nettet. Her skal vi i stedet en tur tilbage til 70’erne med Schreck og høre et barn af ”the Lovecraft Generation” fortælle. Og det er som sagt blevet til en både spændende og underholdende snak. God fornøjelse.

 

***

 

 

A lot of quite, shall we say colourful, material is floating around the Internet about you. Thus before we begin, you should perhaps in your own words give us a brief introduction to the path which has led to your current status as artist and teacher.

 

If “colourful” is Danish for “bullshit”, then yes, there’s plenty of that floating around the Misinformation Highway’s cesspool. Just today, I learned from a Canadian anti-Illuminati blog that the sonic magic class I recently taught in Berlin somehow proves that the CIA mind control program MK ULTRA covertly took over America! Luckily, more accurate data abounds in several recent comprehensive interviews archived on my website, YouTube channel and Facebook page. I’ve obliged many other interviewers with short introductions on how my initiatory journey led from paganism, Devil Worship, and ceremonial magic to my current practice and teaching of Tantric Buddhism. But I’ve concluded that it’s impossible and even irresponsible to try to briefly convey the reality of mysticism, magic and metaphysics to those who’ve never dedicated themselves to any daily spiritual practice nor undergone a mystical experience. As all ancient wisdom traditions insist, the mysteries of the sacred can’t be understood intellectually on a theoretical basis. Since your blog’s dedicated to horror literature, this communication challenge is even trickier.

Nikolas Shreck i dag

Nikolas Schreck i dag. Foto af Zeena Schreck

Many of your readers’ only exposure to the spiritual world may come through pop culture treatment of the supernatural, which provides a grossly distorted idea of the real thing. It suffices to say here that the gods and demons of various pantheons played a decisive role in my life since childhood, and that under the influence of the 1960s black magical revival, including the surge of interest in Satanic sorcery the horror boom of that period ignited, I dedicated myself to decades of ceremonial magic practice before abandoning Western occultism, first for the Hindu-based Tantric Vama Marga, before formally converting to Tantric Buddhism.

Given that the horror genre’s stock in trade is magic, demons, the survival of ancient gods, spells, curses, possession, life after death and reincarnation – the core themes of my everyday existence – I’ve always found it a paradox that so many horror authors and their readers are atheist materialists for whom these timeless phenomena are merely antiquated superstitions suited for escapist entertainment. Conversely, many gullible occultists wrongly believe that such genre figures as Lovecraft and his ilk revealed genuine initiatory wisdom in their fiction. Because I’ve dwelt in both worlds, perhaps I can help bridge this gap.

 

Your idea of a Lovecraft generation is intriguing. The wordplay is clever but should – I guess – not be taken literal. Nevertheless I like the concept as a way to grasp the almost explosive popularity Lovecraft and his wider circle experienced during the 1960s. Could you say a bit more about this?

I coined the phrase “Lovecraft Generation” in my 1994 Vincent Price obituary published in Lovecraft correspondent Forrest J Ackerman’s Famous Monsters magazine, which, during its 1960s heyday, was Holy Scripture for a mutant species of baby boomer so obsessed with the supernatural that it took on the religious dimensions of a genuine cult, the shadow side of the sunny good vibes of the hippies. It seemed a convenient label for the much darker nameless American subculture weaned on occult themes in horror and the renaissance of ceremonial black magic which that incomparably odd era spawned.

Paperback, Signet Books 1973

Paperback, Signet Books 1973

As you point out, this 60s go go ghoul craze was sparked by archaic creations from thirty years earlier, such as the televised revival of the old Universal monster movies and the mass paperback reprinting of the then-obscure work of such Weird Tales pulp fictioneers as Lovecraft and his circle. In a time when other fads were all about the latest youth culture novelty, this subculture looked back to the ancient past, which appealed to my love of the archaic. In that subversive anti-establishment “Sympathy for the Devil” Zeitgeist, however, the forces of darkness were no longer perceived as villains as they were in the 30s but were exalted by the young as anti-heroes worthy of emulation. Because the Lovecraftian opus’s re-emergence dovetailed with the rise of LSD-laced Luciferianism and the neo-witchcraft fad, poor Howard, rationalist atheist and fussy old maid prude that he was, must have spun in his unquiet Providence grave to see his tales inspire drugged Dionysian dropouts to embrace the kind of unspeakable magical rites that so repulsed him. In those days, the public didn’t know much more about Lovecraft other than his timely evocative name and his reputation as an eccentric recluse.

So the counterculture’s mystical wing could erroneously imagine him as a kindred spirit who shared their cosmic yearnings. I made the same mistake. Just as Hermann Hesse’s novels found a new readership among the spiritual seekers of the 60s, the proto-psychedelic aspects of Lovecraft’s work perfectly suited a time when acid routinely opened the minds of millions to exactly the kind of otherworldly landscapes and entities Lovecraft transcribed from his dreams.

 

Howard Phillips Lovecraft (20. august 1890 – 15. marts 1937)

Howard Phillips Lovecraft (20. august 1890 – 15. marts 1937)

As part of the “Lovecraft generation” could you tell us a bit about your first encounters with H. P. Lovecrafts fiction?

The way Lovecraft’s trans-Plutonian signal entered my radar in 1967 is telling of the times. I was captivated as a child by hearing the psychedelic band H.P. Lovecraft’s haunting “The White Ship” on the radio, a prime example of how the Flower Children adopted Lovecraft as a freaky forefather. So I first assumed “H.P. Lovecraft” was a typically whimsical Sgt. Pepperesque band name of the period, not a real person. I didn’t catch the Lovecraft bug until 1970, when I saw The Dunwich Horror in a seedy Boston movie theater, which helped crystallize my unwholesome obsession with diabolism in the wake of Rosemary’s Baby, Altamont and the Manson murders. Laughably dated today, The Dunwich Horror seemed credibly contemporary then, updated to that psychedelically Satanic era, with Dean Stockwell as the obviously Mansonesque wild-eyed with-it warlock Wilbur Whately. What really grabbed me about the film was Les Baxter’s pioneering use of synthesizers in the atmospheric soundtrack, which spurred my burgeoning interest in dissonant electronica while forever branding itself on my mind as the quintessential Lovecraftian sound.

Equally stirring was Sandra Dee, Gidget herself, writhing orgasmically on an altar as her pelvis served as The Necronomicon’s book holder. Of course, Sandra’s bravura performance gave me a totally wrong idea of Lovecraft’s work! So when I sought out a collection of his stories hoping for more softcore sorcery, I was thoroughly disappointed by the deficit of female characters or any hint of the erotic in Lovecraft’s asexual universe of hysterical bachelors on the verge of a nervous breakdown. The sinister femme fatales lovingly limned in Poe, Stoker, Le Fanu and the erotic tension driving the gothic classics enthralled me, so their lack in loveless Lovecraft was a major let down.

Some of his ideas inflamed my imagination, even as I struggled with his poor execution. Still, for subjective reasons having less to do with his actual texts than the supremely strange times and suitable setting in which I read them, I underwent a brief but intense Summer of Lovecraft in 1970. I voraciously studied his stories for ritual procedure tips while living in a ridiculously appropriate small coastal Massachussets town of West Dennis, the perfect Lovecraftian locale. This quaint former whaling village neighbored Yarmouth, enough like Innsmouth to allow my vivid eight-year-old imagination to hope that any odd sound coming from Nantucket Bay late at night was Cthulhu rising.

 

Paperback, Pan Books 1975

Paperback, Pan Books 1975

Any story which has a particular significance to you?

“Dreams in the Witch-House” comes to mind. It’s one of Lovecraft’s most thinly characterized, adjective-laden and slapdash efforts, but the title intrigued me because my favorite haunt in nearby Salem was the Witch House, a 17th century site connected to the witch trials, which fascinated me as I ghoulishly followed every gory detail of the lurid occult-tinged coverage of the trial of Charlie Manson’s supposed “witches” on TV and in magazines. I was struck by the similarity between Manson’s name and that story’s imprisoned witch Keziah Mason, who, like Manson’s supposed coven, also left mysterious witchy symbols “smeared on the … walls with some red, sticky fluid.” When “Dreams in the Witch-House” first appeared in a 1933 issue of Weird Tales, it probably seemed absurdly unrealistic. But by 1970 you only had to open the newspapers to believe that murderous mystical cults sacrificing to forgotten gods might really be lurking next door.

My interest in ancient Egyptian gods and medieval Devil-lore’s “Black Man” also drew me to that story’s apocalyptic herald Nyarlathotep, the subject of a majestic sonnet of the same name in my treasured Ballantine paperback edition of Fungi from Yuggoth, a collection of Lovecraft’s poetry which I still find far more effective than many of his stories. When I learned that Lovecraft was basically a bookworm who barely experienced any meaningful contact with humans other than by correspondence, I understood why the most fully developed character he ever created was a book, namely, The Necronomicon.

 

Could you share some of your memories about being interested in genre literature during this golden age of pulp revival. I can imagine how exciting it must have been to go paperback hunting during the late 60’s and 70’s with all the old pulp material being collected in books and so much new stuff seeing the light of day at the same time.

Yes, it was an incomparably exciting time to be a connoisseur of the genre. But I only grasped its uniqueness in retrospect, since from about 1964 until it fizzled out in approximately 1974, it was so omnipresent as to seem normal. There was something uncanny in the air you had to be there to experience, but which left a tantalizing trace of its otherworldly aura behind in that age’s artifacts. One vivid memory is how merely browsing any ordinary newsstand’s paperback racks in those years could transport my imagination to other worlds as I stared in wonder at the bewitching array of gaudily colored demons, seductive vampiresses, sorcerers, moldering ghouls and other fiends beckoning from the covers of what seemed like more quaint and curious volumes of forgotten lore than I could hope to read in one lifetime.

The sheer visual intensity overload during that golden age of genre paperback cover art was as amazing as discovering the tales told between the covers. Some of my favorite books (and covers) from that period were edited by the British anthologist Peter Haining, who specialized in compiling obscure black magical and occult-themed fiction, treasure troves of infernal inspiration.

En ung Nikolas og Leonart Nimoy , Atlanta 1974

En ung Nikolas og Leonart Nimoy , Atlanta 1974

No “paperback hunting” was needed, because such spectacular strangeness was everywhere, and not only in paperback racks. I could read from this macabre cornucopia while taking a Creature of the Black Lagoon bubble bath thanks to Colgate-Palmolive’s Soakies, keep my allowance in a Wolfman wallet, fly a Count Dracula kite, listen to a plethora of ghoulish novelty tunes on the transistor radio through a speaker shaped like the Frankenstein’s Monster’s head, and as the decade darkened, rush home after school to turn the TV on at exactly 4 pm to watch “Dark Shadows”, required religious programming for all budding demon summoners.

Since the only films I was interested in were mostly banished to the post-witching hours, I’d force myself to stay up until 3 in the morning to watch, in a state of semi-comatose trance, some creaky old Creature Feature whose plot I already knew from articles in Famous Monsters or Castle of Frankenstein magazines, only to spend the weekend catching the opening of the latest Hammer, American International, or Amicus masterpiece, usually at the sleaziest movie theater in town. In short, like many others similarly afflicted back then, I could easily misspend my youth immersed in the ever expanding supernatural pop cultural explosion.

Though I enjoyed these extra-literary adaptations, I always judged them with fanatical zealotry based on their faithfulness to the original novels and stories they were usually loosely based on. Digging deeper to the source by studying the flood of reprinted demonology texts also reprinted at that time, my fundamentalist fury was roused by how casually authors and filmmakers ignored the ancient rules of genuine vampire, werewolf and demon lore.

 

What about the other authors from the so-called Lovecraft circle? Did they have an equal impact on you? For instance the works of Robert E. Howard whose popularity exploded in ways similar to Lovecraft’s

The whole Weird Tales package impacted me profoundly, from Margaret Brundage’s spicy Sapphic art on the cover to the very last page. Sure, he was a penny a word hack, but I admired the brutal panache of Robert E. Howard’s sweeping sword and sorcery sagas, more full-blooded and vivid than Lovecraft’s work, populated as they were by savage barbarian queens, she-pirates and semi-supernatural Stygian sirens, such as Thalis, “…tall, lithe, shaped like a goddess; clad in a narrow girdle crusted with jewels. A burnished mass of night-black hair set off the whiteness of her ivory body. Her dark eyes, shaded by long dusky lashes, were deep with sensuous mystery…” REH’s conviction that barbarism is preferable to civilization’s soft constraints appealed to me as a welcome alternative to the insipid “peace and love” bandied about in the Aquarian Age I was raised in, as did his Spenglerian vision of cultures in inevitable decay. Significant to my later spiritual development, my first awareness of the god Seth came not through Egyptian myth but through Robert E. Howard’s distorted depiction of Him as the Stygian theocracy’s supreme deity in the Conan tales.

Hardcover, Lymington 1963

Hardcover, Lymington 1963

Another Weird Tales alumni and Lovecraft correspondent whose way with the sinister feminine intrigued me was the unjustly forgotten Fritz Leiber, Jr.. Long before I fully understood what the left-hand path meant, this line from Leiber’s The Unholy Grail called to me: “You are more tempted by the hot lips of black magic than the chaste slim fingers of white, no matter to how pretty a misling the latter belong – no, do not deny it! You are more drawn to the beguiling sinuosities of the left-hand path than the straight steep road of the right.” Clark Ashton Smith’s insanely overripe ornately stylized prose intoxicated me, especially the erotic exoticism of the collection published in 1970 as Zothique.

I wanted to live in the chamber he described as “a room with tapestries of shameless design, where, on a couch of fire-bright crimson, the Princess Ulua sat with her latest lovers amid the fuming of golden thuribles” just as I longed to meet hisWhite Sybil” whose “tones filled him with an ecstasy near to pain. He sat beside her on the faery bank, and she told him many things: divine, stupendous, perilous things; dire as the secret of life; sweet as the lore of oblivion; strange and immemorable as the lost knowledge of sleep. But she did not tell him her name, nor the secret of her essence; and still he knew not if she were ghost or woman, goddess or spirit.” Smith’s self-described goal of crafting “verbal black magic” that worked “like an incantation” on the reader greatly influenced my own magical approach to the arts.

Frank Belknap Long produced only one minor masterpiece, “The Hounds of Tindalos” but it stuck with me as an original, convincing depiction of ritual evocation. Reading it in that druggie decade I thought that Long’s device of a fictional psychedelic substance was forward-looking for 1929. But I’ve probably found more consistent pleasure over the years in the varied works of Lovecraft’s underrated disciple Robert Bloch than in the rarefied realms of his more celebrated peers. Though he was a skilled craftsman rather than a visionary, Bloch demonstrated diversity and range, brought some welcome wicked black humor to the standard repertoire, and pushed genre boundaries, innovating in a career spanning the pulps of the 30s and 40s to adapting some of his tales into some of my favorite macabre films and TV shows of the 60s and 70s.

 

Were you also part of the Dungeons & Dragons boom in the 1970’s?

Many false accusations have been lobbed at me over the years, but that’s the most slanderous one yet! No, I never had the slightest interest in D&D.

 

Paperback, Creation Books 2002

Paperback, Creation Books 2002

I’m quite fascinated by the way the fiction of Lovecraft and to some extent also the works of Clark Ashton Smith has crept into occultism and Satanism. I could well imagine that you have some firsthand experience with this. Can you tell us a bit about this and also, what you have called “the unintentional negative impact Lovecraft, the Cthulhu Mythos and some of his peers have had on modern occultism and Satanism, misleading many into delusive fantasy realms”

Alex Berzin, a gifted Western teacher of Tantric Buddhism, once gave a lecture on this sort of thing, entitled “What Is the Difference between Visualizing Ourselves as a Buddhist Deity and a Deluded Person Imagining They are Mickey Mouse?”. Anyone practicing magic based on Lovecraft’s characters is doing Mickey Mouse magic. Lovecraft made his stance crystal clear when he wrote, “I am, indeed, an absolute materialist so far as actual belief goes; with not a shred of credence in any form of supernaturalism – religion, spiritualism, transcendentalism, metempsychosis, or immortality”.

And yet, it’s become an article of faith among occultists that Lovecraft was an unknowing prophet whose stories reveal cosmic Thelemic truths or Hidden Satanic Laws, a fallacy reaching its nadir in the mindless credulity of the Internet’s postmodern playground. Some Satanists see Lovecraft as a closet Luciferian, but consider what he wrote to Clark Ashton Smith: “The idea that black magic exists in secret today, or that hellish antique rites still exist in obscurity, is one that I have used and shall use again. When you see my new tale “The Horror at Red Hook”, you will see what use I make of the idea in connexion with the gangs of young loafers & herds of evil-looking foreigners that one sees everywhere in New York.” Does that provincial xenophobic disgust sound like it came from someone with the least sympathy for the Devil?

Paperback, Pan Books 1972

Paperback, Pan Books 1972

I first met seemingly intelligent people who believed that the Cthulhu Mythos was objectively real in London in the early 80s when I was involved with followers of Kenneth Grant, the first major occult figure to postulate as long ago as the 50s that Lovecraft was unconsciously a hidden Adept. From Grant’s Typhonian OTO, the notion spread to the then-new magical fad called Chaos Magick, and is still parroted among many occult factions today. Because I was so steeped in Weird Tales, when I first interviewed my future father in law Anton LaVey for a book I was writing in 1988, I immediately noted how much of his Church of Satan originated in Weird Tales stories LaVey read in his youth.

The Church of Satan newletter’s name comes from a fictional Satanic publication called “The Cloven Hoof” in a Robert E Howard story. LaVey made the trapezoid a key ingredient in his creed, but never mentioned its source, the Shining Trapezohedron from Lovecraft’s “Haunter in the Dark”. He claimed that “Die Elektrischen Vorspiele” in his Satanic Rituals was an authentic ceremony dating from the Weimar Republic, but much of it is stolen directly, and uncredited, from Frank Belknap Long’s “Hounds of Tindalos”. Long was appalled by its misuse when he learned of it from one of LaVey’s most avid followers. Zeena told me about a Church of Satan psychodrama she participated in as a child which her father based entirely on Clark Ashton Smith’s “The Weird of Avoosal Wuthoqquan”.

When I say it’s utterly futile and harmful to work magically with Lovecraftiana, I know my warning seems meaningless to those who believe the modern existentialist dogma that all gods were created by man, and thus consider Cthulhu no more fictional than any deity. But a core practice of ceremonial magic going back to ancient theurgy is to establish the bona fides of the spirits summoned so that the magician is not led astray by malicious imposters. Difficult enough when attempting to contact a spiritual being whose existence has manifested for many thousands of years, let’s say, Venus, Quetzalcoatl or Odin. Attempting to communicate with a character who we know is fictional, whether it be Chthulhu, Tarzan, Holden Caulfield, or Sabrina the Teenage Witch, is, at the very least, a complete waste of time, and at the worst, a symptom of mental illness. It shows a complete misunderstanding of the purpose of spiritual endeavor, and has no more meaning than Cosplay or other role-playing games.

Invoke Cthulhu, and all you’re likely to stir up is what remains of the mental residue of the depressed neurotic nihilistic human being who created it. That’s not to say that there isn’t a kind of magic in how writers conjure their characters to credible life in their minds and then to the minds of their readers, but that’s a whole other line of inquiry.

 

Paperback, Creation Books 2001

Paperback, Creation Books 2001

I know that you at one point were influenced, philosophically, by the writings of Lovecraft, but have you at some stage also sought religious truth in his fiction or for instance the fiction of Crowley?

No. The apocalyptic anti-human tenor of Lovecraft’s fiction left its traces in some of my earliest work, and I referenced his story “The Music of Erich Zann” in some of the first Radio Werewolf material, since it suited the theme of musical frequencies from other worlds. But I never agreed with Lovecraft’s atheist materialist scienticism. I included a sample of Aleister Crowley’s fiction for historical purposes in my 2001 anthology Flowers from Hell: A Satanic Reader, but the Great Beast’s cumbersome attempts at literature, along with his childishly inept paintings, reveal that he didn’t possess the truly creative artist’s mind necessary to being a competent magician.

Even at the height of my supremely selfish Satanic phase, Crowley’s personality, especially his cruelty to animals, repulsed me on a deep visceral level. Crowley was a pompous woman-hating toxic narcissist whose undeserved reputation, bolstered primarily by the Beatles, Jimmy Page, and Ozzy Osbourne, still leads gullible spiritual searchers to accept his woefully inaccurate misinterpretations of ancient tradition, thus leading them into a dead end. Magic is a universal natural activity of the human species, interwoven with the prehistoric roots of art, music, medicine, culture and governance. “Magick” as extolled by Crowley was an attempt to “brand” it with a Crowleyan trademark, just as his disciple L Ron Hubbard did more successfully by rebranding it as “Scientology”.

Crowley is the essence of what Rene Guenon described as “counter-initiation”, a false path whose allure distracts one from true spiritual wisdom. Crowley’s creed of finding and acting on one’s “True Will” is a self-destructive exaltation of a permanent Self, or ego, which is the root cause of all suffering. Zeena and I comprehensively critique Crowley in our book Demons of the Flesh, so I won’t be too redundant here.

Nikolas Shreck and Zeena - Anton LaVeys dater

Nikolas og Zeena Schreck

 

As professionally a researcher on rituals I find the transformation from fiction into religious practices immensely fascinating. At least to my mind it fundamentally seems to shed some light on the way we continuously construct and elaborate metaphysical ideas to accommodate our current situation. While Lovecraft et al aren’t the sole example of this they certainly seem to have had a particularly strong appeal. Why do you think that is?

For the same reason starving people gorge themselves on the empty calories of fast food if that’s all that’s available. Since the West severed its connection to the ancient myths and sacred lore which once nourished us, our long lost gods have been replaced by the ersatz quasi-religion provided by such newly fabricated pop culture myths as Lord of the Rings, The Cthulhu Mythos, the Star Wars franchise, all of which I’ve seen adopted as spiritual prototypes by many deluded occultists. This went on long before Lovecraft, the most striking example being the pious Christian John Milton’s Paradise Lost unintentionally inspiring 19th century Satanists to revere the Fallen Angel, as William Blake famously observed in his statement, “The reason Milton wrote in fetters when he wrote of Angels and God, and at liberty when of Devils and Hell, is because he was a true Poet and of the Devil’s party without knowing it“.

Another author of fiction assumed by such notoriously unreliable 19th century occultists as Rudolf Steiner and Madame Blavatsky to reveal initiatory truths was Sir Edward Bulwer Lytton, whose unreadably bad novels Zanoni and The Coming Race influenced Theosophy and the Golden Dawn, giving birth to the notion of “Vril” a completely fictional idea which many misguided occultists and conspiracy theorists still believe is a genuine historically attested spiritual phenomenon.

A very useful angle from which to regard this phenomenon is L Ron Hubbard, a 1930s pulp fiction fantasist who dabbled in Crowleyan magic deliberately creating a false neo-religion as a money-making scheme, whereas in Lovecraft we have a 1930s pulp fiction fantasist’s stories adopted posthumously by his mentally unhinged fans and transformed into a false neo-religion. Hubbard’s Xenu and Lovecraft’s Cthulhu are more closely related than it seems. My late friend Forry Ackerman, who dealt with both Lovecraft and Hubbard, working as the latter’s literary agent, told me many anecdotes of how Hubbard, in the late 30s, before he dreamed up Dianetics, dropped mysterious hints about his writing a secret book of esoteric wisdom called Excalibur, which would supposedly drive anyone who read it mad. Of course, nobody ever saw this non-existent fabled manuscript. I think it’s very likely that Hubbard based this gimmick, the seed of Scientology, on reading about his pulp peer Lovecraft’s The Necronomicon.

Ultimately, I think the answer to your question lays in the fact that genuine initiation in any real spiritual tradition rooted in ritual requires intellectual rigor, discrimination, and disciplined training of your own mind, whereas its much easier and more fun to scratch a casual spiritual itch by simply reading a dualistic fictional narrative without any of the hard work true spiritual practice demands. It’s also worth examining this groundbreaking recent research, brought to my attention by Zeena, suggesting that despite his skepticism about the supernatural, Lovecraft almost certainly plagiarized essential aspects of his Mythos from the occult writings of the Theosophist Alice Bailey.

 

Paperback, Apocalypse Edition,World Operations 2011

Paperback, Apocalypse Edition,World Operations 2011

Do you for instance think that novels like The Devil Rides Out and Rosemary’s Baby, which both culled occult trivia, also had an impact on the development of modern Satanism?

Absolutely. The basic contention of my book The Satanic Screen and its companion volume Flowers from Hell is that almost all of what the general public knows as modern Satanism is an artificial patchwork quilt sewn together from bits and pieces of classical literature, especially Dante’s Inferno, Goethe’s Faust and Milton’s Paradise Lost, and its later debased popular derivations in Wheatley, Ira Levin and others, finally crystallizing in mass consciousness in cinematic portrayals of diabolism. I would go so far as to argue that there would be no modern Satanism as we know it were it not for Wheatley’s influence on British occultists since the 1930s and the even wider worldwide sociocultural impact the popularity of the novel and film Rosemary’s Baby exercised on the imagination of a generation peculiarly receptive to a shift in perception about the Devil.

Of course, it’s a chicken and the egg quandary, as it makes perfect sense that the Devil would seek to enter the minds of millions through apparently harmless popular entertainment crafted by such atheist non-believers as Ira Levin and Roman Polanski. So there is a serious spiritual riddle looming behind those events, namely the enduring mystery of what metaphysical doorway opened between the worlds in the 1960s before slamming shut in the mid-70s.

Paperback, Creation Books 2001

Paperback, Creation Books 2001

 

You are the author behind several publications. The Manson File (1988) for instance. But also Demons of the Flesh: The Complete Guide to Left Hand Path Sex Magic from 2002 and The Satanic Screen: An Illustrated Guide to the Devil in Cinema. Quite diverse topics! Can you tell us a bit more about these books?

All of my books to date draw on my own personal experience to fill gaps in knowledge about arcane subjects which everyone thinks they understand, but actually don’t. My underlying unifying theme, despite the diversity of topics, is exploring the difference between conventionally perceived consensus reality and the way things actually are. My recent greatly expanded second edition of The Manson File: Myth and Reality of an Outlaw Shaman examines in depth the complex facts beyond simple popular fantasies concerning Charles Manson’s philosophy, spirituality, music, life and crimes, revealing that the so-called “Manson murders” were not random ritual killings intended to start “Helter Skelter”, but were simply a series of botched drug deals between criminal associates whose Mafia connections were covered up to protect the careers and reputations of the many movie and rock music celebrities involved.

Demons of the Flesh: The Complete Guide to Left Hand Path Sex Magic was a collaboration with Zeena which set out to foster understanding from the perspective of practitioners on the vastly misunderstood topic of “the left hand path”, a phrase hijacked and hopelessly misunderstood by Western occultists but which is actually a yogic tradition rooted in Eastern Tantra devoted to worship of the feminine principle. The Satanic Screen was the first book to document the history of the portrayal of the Devil and Satanism in the cinema, delving into the synergy of how genuine occult practice influenced these films, just as the films went on to influence genuine occult practices.

 

Nikolas Schreck demonstrerer kuren mod kulter og kætteri, 1987

Nikolas Schreck demonstrerer kuren mod kulter og kætteri, 1987

Do you still read horror literature?

I occasionally dip into worthy entries from earlier eras, and am glad to stumble onto an unknown or forgotten gem, but for the most part, I stopped keeping up with the genre in the mid-80s. One reason is that the deeper one delves into spiritual experience, the less convincing and inspiring even the most realistic fictional portrayal of the supernatural becomes. I started to lose interest when gothic supernaturalism rooted in European folklore gave way to crude depictions of physical violence for its own sake in the splatter/slasher subgenre.

My snobbish elitism was also offended by the increasingly plebeian Joe Six Pack effect of Stephen King, who sanitized what was once a sleazy and disreputable dark corner of literature for outsiders into a brightly lit McDonalds for the masses. The final nails in the coffin were driven in by Anne Rice, who defanged the creatures of the night, turning them into a politically correct misunderstood minority of fey dainty whiners, an unfortunate trend continued by the post-Hellraiser Clive Barker, and degenerating into the ghastly abomination that is Twilight and its many imitators.

 

During your long career you have been in contact with a host of quite prominent people – Robert Bloch, Vincent Price and Christopher Lee to name a few. How did you for instance get in contact with Bloch?

Yes, I’ve been privileged to get to know and to work with many genre icons whose work I’ve admired over the years, but since we’ve focused here on Weird Tales and its echoes, I’ll stick to Bloch. I first met him in 1976, when he, along with the surreal combination of Ray Bradbury, Groucho Marx, and Timothy Leary, was a guest at the Los Angeles Book Fair held in the long since destroyed Ambassador Hotel, the site of Robert Kennedy’s assassination. Despite his legendary reputation, he was completely approachable. Perhaps because his mentor Lovecraft had been so helpful to him in the 30s when Bloch was an aspiring teenage writer, he too was generous with his time to me and to many other would-be writers.

I think he was sick of being remembered only for Psycho so he was probably relieved to hear someone so young enthuse about some of his more obscure tales, such as the pleasingly perverse “A Toy for Juliette”, “The Past Master”, “The Cloak”, “The Living Dead”, “Return to the Sabbat”, “The Skull of the Marquis de Sade” and his Amicus film anthologies. After graciously looking over some of my short stories which I’m sure were awful, he later gave me several eminently practical writing tips. In private, his gallows humor was sharper and more profane than in his books, and his no-nonsense approach to writing as professional craft and daily discipline was a useful antidote to any romantic adolescent notions about waiting for the Muse I may have otherwise entertained. Bloch was adamantly uninterested in occultism, but was at least open-minded and more amused than alarmed by my open pursuit of magic, which hasn’t always been the case with other genre figures I’ve known. I often saw him as a speaker at meetings of the Count Dracula Society run by Dr. Donald Reed, a classic grotesque Day of the Locusts Hollywood character of the old school.

Paperback, Pan Books 1980

Paperback, Pan Books 1980

The Count Dracula Society was the last remnant of a Los Angeles tradition of magicians mingling with authors of fantastic fiction that went back to the days when Jack Parsons and other occultists hung around with Heinlein and Bradbury at the old Clifton’s Cafeteria meetings of The Los Angeles Science Fantasy Society in the late 30s. I kept in touch with Bloch until 1983 when I drifted away from that fading milieu, but honored him by quoting his line “a clown after midnight isn’t funny” in the Radio Werewolf song “Pogo the Clown” a very Blochian character study of a serial killer.

 

And here we arrive at the end of the correspondence. Thanks for the Interview Nikolas and good luck with your future endeavors.

 

1 kommentar

Filed under Ikke kategoriseret

Dennis Wheatley, The Devil Rides Out (1934): Den djævelske pulps fødested

Paperback, Arrow Books 1974

Paperback, Arrow Books 1974

Hekse, okkultisme og sataniske koglerier er ikke noget fremmedelement i pulpen, men det var ofte i historiske fortællinger, der udspillede sig i middelalderen eller renæssancen, at hekseri og djævledyrkelsen blev præsenteret. Det ændrede sig, da Dennis Wheatley udsendte The Devil Rides Out i 1934. Her forførte han nemlig ikke alene sine læsere med en tilsyneladende omfattende og faktuel okkult viden, han anbragte også sin handling midt i det moderne, driftige London. En isnende kobling, der kan synes ordinær i dag, men som var noget helt uhørt i ’34. Wheatley skabte således ikke bare den moderne sataniske gyser med sin bog, han leverede ydermere afgørende inspiration til en egentlig Satandyrkelse.

Wheatley lagde da heller ikke siden hen skjul på, at bogens fiktive univers angiveligt var en slet skjult bearbejdning af faktuelle forhold. Han påstod med andre ord, at der rent faktisk var magtfulde sataniske kræfter på spil, der arbejdede aktivt for at undergrave England og hele den vestlige verden. Romanens sensationelle anslag vakte i den grad opsigt og sikrede efterfølgende bogen status som Wheatleys bedst sælgende udgivelse overhovedet. Der kan da heller ikke være nogen tvivl om, at Wheatley hurtigt noterede sig bogens succes. Han fortsatte nemlig med at udnytte den okkulte, sataniske tematik i en lang række romaner – de såkaldte ”black magic stories” – og gentog i vid udstrækning her, hvad han allerede havde skrevet i The Devil Rides Out.

Dennis Yates Wheatley (8. Jjnuar 1897 – 10. november 1977)

Dennis Yates Wheatley (8. januar 1897 – 10. november 1977)

Men til handlingen. The Devil Rides Out er en fortsættelse af Wheatleys kæmpesucces The Forbidden Territory fra 1933. En thriller, der udspiller sig i Rusland og har et plot, der er Alexandre Dumas værdigt. Vi taler om en skattejagt efter juveler, spioner, en prinsesse og gæve venner i kamp mod den sovjetiske overmagt.

I The Devil Rides Out møder vi hovedpersonerne fra The Forbidden Territory igen. Denne gang er gruppens lidt kejtede, jødiske forretningsmand Simon kommet i problemer. Han er faldet i kløerne på en form for astrologisk sekt, der snart viser sig at være et skalkeskjul for hårdkogte djævletilbedere. De øvrige venner, anført af den geniale levemand Duke de Richleau, kan naturligvis ikke lade deres ven i stikken, og derfor blander de sig i sagen. Det bliver vejen ind i en indviklet historie om en mytisk, dæmonisk amulet, som satanisterne jagter i håb om at bruge den i et verdensomvæltende ritual. Simon er en vigtig brik i dette, fordi hans fødselstidspunkt giver ham særlige indsigter i forhold til at få opklaret, hvor denne amulet ligger skjult. Satanisterne og vores vennegruppe kæmper nu frem og tilbage gennem bogen i et forsøg på at forpurre hinandens planer og finde frem til amuletten, før modparten får fingre i den.

Hardcover, Hutchinson 1934. Romanens 1. udgave

Hardcover, Hutchinson 1934. Romanens 1. udgave

Fortællingen humper afsted i et sært luntende tempo, der stedvist eksploderer i action, men typisk holdes i skak af lange, lange dialoger fra de livskloge hovedpersoner. Ikke mindst verdensmanden Richleau får lejlighed til at forklare side op og side ned om okkultisme, satanisme og mystik. Altsammen træk, der går igen i Wheatleys senere bøger, som bibeholder den forklarende, nærmeste didaktiske tone. Senere, da Dennis Whealey udgav en egentlig fagbog om hekse og djævledyrkelse, kunne han rent faktisk præcisere, at han så sine okkulte romaner som advarende og oplysende. Han fastholdt, med andre ord, at handlingen var baseret på virkelige forhold, og, at de trusler han berettede om, rent faktisk eksisterede.

At bogen også, som altid, blev en talerstol for Wheatleys stærkt konservative både racistiske og højreorienterede verdenssyn, hører med til billedet. Han ser således nøje sammenhæng mellem satanisme og ikke-nordeuropæiske befolkninger, men det er naturligvis ikke et særsyn, hverken for perioden eller pulpen. Imidlertid er det fascinerende, hvordan kampen mod satanisterne bliver en kulturkamp hos Wheatley, der har mindst lige så meget med race og nationalitet at gøre, som den handler om religion.

Paperback, Arrow Books 1958

Paperback, Arrow Books 1958

Man skal imidlertid ikke forvente noget konsistent, metafysisk system i romanen. Snarere roder den rundt i et symbolsk moras, der på den ene side fremstiller kristendommen som direkte modsætning til Satandyrkelsen og den ”sande tro”, mens han omvendt relativerer kristendommen i forhold til forblommede overvejelser om lys/mørke-kontrasteringer i alle verdens religioner. Wheatley kommer vidt omkring og sætter trumf på sit religiøse drama til sidst, da selveste Kristus toner frem og klarer ærterne for gruppen!

Jeg har altid haft en svaghed for The Devil Rides Out, fordi bogens tematik er så gennemført, og fordi man virkelig fornemmer hvordan Wheatley formidler nyt stof med romanen. De okkulte teorier, han lægger frem i romanform, savner skønlitterære forlæg, og Wheatley skaber derved sin egen sataniske genre med bogen. The Devil Rides Out bryder således tematisk ny grund side for side. Det gør den spændende, men også skrøbelig, fordi bogens opbygning bliver mudret og overgjort. Wheatley vil være helt sikker på, at hans læsere forstår, hvad der er på færde, og derfor skal han sikre sig, at alt bliver forklaret.

Hardcover, Lymington 1963

Hardcover, Lymington 1963

Det dræber langt hen ad vejen romanens dynamik, og sandt at sige er The Devil Rides Out ikke nogen synderligt velrundet bog. Hovedpersonerne er hverken troværdige eller interessante, handlingen forceret og Wheatleys stemningsbeskrivelser tamme. Ikke desto mindre fungerer bogen, der tydeligvis har haft et særligt tag i sine læsere igennem flere generationer, hvor emnet forblev ganske eksotisk helt op i 1970’erne.

Man kan ikke tale om okkult genrelitteratur uden at nævne Wheatleys banebrydende værk. Man kan heller ikke forbigå Wheatleys betydning for det engelske pulpmarked, hvor han var en af de ukronede konger. Litterært fejler The Devil Rides Out måske, for romanen er i sidste ende et stykke sensationalisme, skrevet uden stor færdighed. Jeg har i hvert fald svært ved at finde Wheatleys styrker som forfatter. Men det er i virkeligheden også ligegyldigt, for det er først og fremmest bogens (dengang) chokerende indhold, der er romanens raison d’être. Måske er det også derfor, at så meget af Wheatleys senere fiktion bliver ulideligt, fordi det er ren og skær gentagelse af hans populære værk fra ’34.

Paperback, Arrow Books 1965

Paperback, Arrow Books 1965

Jeg bliver i sidste ende nok aldrig den store Wheatley-fan, men The Devil Rides Out er skelsættende og en af de romaner, der har været med til at forme kulturelle udtryk, vi regner som helt almindelige i dag. Bogen har inspireret på tværs af kunstneriske medier og bidraget til store, store mængder horror efterfølgende. Alene af den grund fortjener Wheatley fortsat at blive læst og diskuteret – i hvert fald hvis man interesserer sig bare en smule for moderne genrelitteraturs rødder. Og det gør du vel, hvis du følger indlæggene på Fra Sortsand!?

 

Paperback, Arrow Books 1966

Paperback, Arrow Books 1966

 

Paperback, Bantam Books 1967

Paperback, Bantam Books 1967

Paperback, Arrow Books 1969

Paperback, Arrow Books 1969

Paperback, Ballantine Books 1972

Paperback, Ballantine Books 1972

Paperback, Beaver Books 1987

Paperback, Beaver Books 1987

 

Paperback, Mandarin 1991

Paperback, Mandarin 1991

Paperback, Wordsworth 2007

Paperback, Wordsworth 2007

Hardcover,  Prion 2012

Hardcover, Prion 2012

 

Paperback, Bloomsbury Reader 2013

Paperback, Bloomsbury Reader 2013

2 kommentarer

Filed under Roman