Monthly Archives: maj 2021

Bjarne Reuter, Shamran (1985): Stadig flot og lettere uopfindsom

”For tusind år siden spillede Døden terning og tabte.”

Som jeg efterhånden har skrevet et par gange her på bloggen, så er jeg ret langt med efterfølgeren til Skrækvisioner i form af en oversigt over fantasylitteraturens udvikling fra 1800 til i dag. Det er en stor mundfuld, men mere om det en anden gang. Det projekt har også fået mig til at se lidt på noget af den danske fantasy, selvom det ikke kommer til at figurere i bogen.

Paperback, Gyldendal 1985. Bogens første udgave. Forsidens klassiske barbarkriger er skabt af Erik Hjorth Nielsen

Normalt skriver jeg jo ikke om børne- og ungdomslitteratur på bloggen, men det kan nu være lidt sjovt at gøre en gang imellem alligevel. I løbet af de fantasyglade 80’ere udkom der en del bøger herhjemme, hvoraf de fleste mere eller mindre er glemt i dag, men Bjarne Reuters Shamran er stadig tilgængelig og bliver formentlig også fortsat læst, om ikke andet fordi Reuter har en særlig plads i dansk litteratur.

Handlingen kender du jo sikkert, men jeg vil alligevel genfortælle den kort. Drengen Filip er syg, formentlig i den terminale fase. Hans forældre er voldsomt tyngede af sorgen, hvilket Filip fornemmer uden helt at kunne sætte ord på sin oplevelse af forældrenes følelser. Han fortæller dem heller ikke alt. Der er kommet et mystisk modermærke på hans hofte, som vokser og gradvist synes at antage form af en kat. Intuitivt holder Filip dette for sig selv, måske fordi han frygter, at det vil gøre forældrene endnu mere kede af det. Han fortæller heller ikke, at han på sit værelse har et billede af en bro, som strækker sig fra en kyst og ud i et tågeindhyllet hav. På denne bro opdager han, at der er tre skikkelser, og at disse skikkelser dag for dag kommer ham nærmere i møde.

Det hele er drømmende mystisk og kulminerer, da tre dværge (altså små mennesker, ikke Gimlis slægtninge) komme frem gennem billedet og henter ham. Filip skal med dem, og han når ikke meget mere end at snuppe sit sovedyr Dobbo og sige farvel til sine sovende forældre, før han er inde i billedet med de tre små mænd. Afskeden er hjerteskærende, fordi vi forstår, at det er drengens stille død i en sen nattetime, vi her er vidner til, og scenen hører til blandt bogens bedste momenter.

Bjarne Reuter (født 29. april 1950)

Dermed begynder en sær og forunderlig rejse for Filip, der opdager, at den verden, han er hentet ind i, er et koldt og brutalt sted, der regeres fra staden Tronn af en fyrste, som ikke benævnes andet end Ham. Vi forstår også, at ganske mange indbyggere i Tronn har fået berøvet en af deres sanser; de er mærket, som det hedder, og den kuede befolknings livskraft og frihedstrang er derved blevet stækket.

I krogene bliver der imidlertid hvisket om frelseren, der skal vende tilbage og rydde op i det hele. Shamran hedder den, der skal komme, og hans navn er forbudt at nævne, præcis som den onde fyrste forbliver navnløs. Nu kommer det næppe som nogen overraskelse, at Filip er netop denne Shamran, og resten af romanen skildrer Filips udvikling fra en lille, syg dreng til en stor, muskuløs kriger, bevæbnet med det mytiske våben Nouredins sværd, der skal bruges i kampen mod Ham.

Man skal ikke have læst ret meget fantasy for at konstatere, at plottet i Shamran omtrent er så generisk, som det kan blive. Ung mand modnes og skal konfrontere en mørk fyrste; det er mere eller mindre den faste køreplan i en stor del af 80’ernes fantasylitteratur. Hvor velkendt dette greb var for danske læsere i ’85, kan diskuteres, men der kan ikke være nogen tvivl om, at mange læsere dengang såvel som i dag vil blive forbløffet over Reuters meget tydelige inspiration hos Tolkien, mest åbenlyst i navngivningen. Vi har en skurk ved navn Smaugg og en dværg ved navn Doromir samt en anden, der hedder Pippin, og der er flere velkendte navne i bogen.

Mere overordnet gennemsyres romanen af den samme tanke om selvopofrelse, der også bærer Tolkiens Ring-værk. Lille Filip, der er dødsmærket, forstår således, da han kommer til den anden verden hinsides Tågebroen, at hans død ikke er forgæves. Filips død vil frigive de forkrøblede og lidende i denne verden, og da han finder fred i dette, er han i stand til at vokse ind i rollen som den messianske krigerfigur. Romanen handler om at finde modet til at se sit liv og sine udfordringer i øjnene, uanset hvor håbløst det måtte se ud.   

Paperback, Gyldendal 1997

Mellem Shamran og Ham skyder Reuter den mytologiske Vandringsmand ind, der er Døden personificeret. Vandringsmanden går egne veje og ser tingene i et større perspektiv end de dødelige, og læseren forstår, at Vandringsmanden er skæbnen, som på godt og ondt tildeler alle en rolle at spille. Hvor den personlige frihed befinder sig i dette, forklares ikke, og det er ikke klart, om Filip rent faktisk ville kunne fejle i sin opgave, som Vandringsmanden i sidste ende selv har tildelt ham, men det spørgsmål ligger udenfor bogens horisont.

Selve handlingen kan analyseres nærmere; der er meget på spil i historien, som rent faktisk fortjener at blive belyst, men jeg synes i virkeligheden, at formen og tonen er mere interessante at bringe frem her. Først og fremmest kan man nemlig hæfte sig ved, at romanen overvejende er skrevet i en traditionel datidsform, men ganske mange af kapitlerne indledes med stykker skrevet i nutid. Dette valg er overraskende og svært at forklare, fordi det tilsyneladende ikke bruges til andet end at etablere et givent miljø i et ”nu”; i læseøjeblikket, om man vil. Det kan muligvis også være grund nok, men det står ikke desto mindre som et særpræget, stilistisk valg.

Der, hvor Reuter for alvor gør positivt indtryk med romanen, er i den grundtone af tungsindighed, der hænger over hele fortællingen. Han har, som sagt, utvivlsomt samlet dette op hos Tolkien, men der er mere i dette. Den sørgmodige stemning væves sammen med hovedpersonens begejstring for sang og navnlig sangteksternes poetiske indhold. En af de ting, Filip lavede med sine forældre, var at synge, og vi hører, at hans sangstemme var ganske smuk.

Hardcover, Gyldendal 2015.

Reuter bruger sangmotivet til at binde en lang række både åbenlyse og indirekte citater fra traditionelle sange, salmer og viser ind i teksten, hvilket højner det lyriske udtryk i hele romanens fremstilling. I spænd med temaet om den forudbestemte skæbne rammer Reuter derved en form for høvisk atmosfære, en form for minnesang eller ridderballade, uden at dette dog skal forstås bogstaveligt. Romanen er skrevet i et alderdommeligt sprog, men det er mindre middelalderisme end Højskolesangbogens højstemte dansk, der her kommer til udtryk.

Bogen er ubetinget stedvist smuk, og man må sige, at det også er i dette lyriske arbejde, at romanen afslører sig som litteratur fra ’85. I børne- og ungdomsfantasy af i dag fokuseres der stort set kun på handling, og tonen er næsten uniformt den samme ukomplicerede og oftest kække facon, der skal sørge for, at ingen keder sig.

Reuters roman tager for givet, at litteratur ikke er kedelig, hvis man vælger den til, og han tør kræve af sin læser, at man skal have lyst til at dvæle ved sproget og ordklangen. Kan ske det er blevet et for ambitiøst krav i dag? Ikke desto mindre er det flot, og Reuter kan kun roses her. At han ikke er nogen stor ”worldbuilder”, og at hans fantasy som sådan ikke videre inspirerende, kan fuldstændig tilgives, fordi han når i mål med noget langt større og vigtigere. Tekstens udtryk vejer op for alt, hvad der måtte være af trivielle indvendinger imod værket.

2 kommentarer

Filed under Roman

John C. Hutcheson, The Ghost Ship. A Mystery of the Sea (1903): Racister til havs

Hardcover, Wilder Publications 2018

I første del af 1800-tallet begyndte søromanen at finde sin form. Poe var en af de tidlige, der var med til at give genren sit udtryk som spændingsfiktion, men mange andre bidrog også til udviklingen. Herman Melville er nok det bedst kendte navn i dag, men især Frederick Marryats The Phantom Ship fra 1839 blev vigtig, fordi den sammenføjede den gotiske skrækroman med maritim spændingsfiktionen. Poe havde allerede gjort dette på excentrisk vis året forinden med The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1938), men Marryats bud på skrækfiktion til søs fandt større popularitet, fordi hans vision var både stærk og mere tilgængelig end Poes. Marryat udnyttede fortællingen om ”Den flyvende Hollænder”, og han omsatte dermed for alvor idéen om spøgelsesskibet til en litterær tematik, som er blevet gentaget lige siden.

En af dem, der stod i direkte gæld til Marryat, var engelske John C. Hutcheson, der skrev en stribe søeventyr i slutningen af 1800-tallet og posthumt i de første år af 1900-tallet. Hutcheson er stort set glemt i dag, men hans bøger nød en vis grad af berømmelse på udgivelsestidspunktet, hvor han hørte til blandt de bredt læste spændingsforfattere.

Som så mange andre på dette tidspunkt var Hutcheson inspireret af rejseeventyr og mystiske hændelser. Det var da også udgangspunktet for hans The Ghost Ship fra 1903, der åbner som et forsøg på snigende maritim gru, men historien ændrer gradvist karakter og ender som blodigt ramasjang med mytteri og pirater.

John Conroy Hutcheson (1840–1897)

Historien begynder, da den unge matros Dick Haldane, der befinder sig ombord på fragtskibet SS Star of The North, har et mystisk syn først på aftenen. Ude over bølgerne, mens det trækker op til storm, ser han et mærkeligt forrevet skib i horisonten, og Haldane synes også, at han ser en ensom kvinde stå på dæk, stirrende frem for sig med en hund ved sin side.  

Synet er foruroligende, og læseren er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er et dødsvarsel, men Haldane er alligevel bange for, at det rent faktisk kunne være et skib i havsnød. Da han kort efter mister det sorte skib af syne, tvivler de andre på Haldanes opdagelse, og snart efter er stormen over dem.

På grund af uvejret bliver Star of The North drevet langt ud af kurs, og mandskabet kæmper for livet i stormen, men da uvejret er stilnet af, sker der noget nyt. De samler en drivende redningsbåd op og bjerger her blandt andet en ældre mand, der nu kan fortælle en hårrejse beretning.

Den gamle har boet mange år i USA, i sydstaterne, og han kan berette, hvordan hans handelsskib blev kapret af en besætning, der viste sig at være pirater i forklædning. De har taget hans skib og holder tilmed hans datter til fange. Nu står det også klart, at det sorte spøgelsesskib, Haldane så, ikke var en dødssejler, men det kaprede skib, og kvinden var ingen andre end den tilfangetagne datter.

Efter en kort rådslagning ombord på Star of The North er alle enige om, at det er deres pligt som englændere og kristne mænd at sætte efter piraterne og befri datteren. Dermed er der lagt i kakkelovnen til en konfrontation, som da også bliver indfriet.

Paperback, CreateSpace 2014

Alt dette lyder uden tvivl ganske underholdende, og det er det sådan set også. Hutcheson er ikke nogen stor forfatter, men hans fascination af vind og vejr skaber en vis lyrisk kvalitet i værket, der krydres med spænding og samtidig af en stærkt sentimental dialog. Man kan sige, at romanen er tidstypisk metervare, men Hutchesons stil havde et greb i læsernes bevidsthed på udgivelsestidspunktet. Den langt mere interessante William Hope Hodgson (man forveksler let de to navne!) var eksempelvis stærkt optaget af Hutchesons maritime romaner, selvom Hogdsons egne søeventyr er mange, mange gange bedre.

Med det sagt er The Ghost Ship alligevel en prøvelse. Jeg er normalt ikke nogen synderligt tyndhudet eller krænkelsesparat læser. Det er let sagt af mig, men jeg forsøger at læse tekster ud fra deres historiske kontekst, hvilket ofte betyder, at der i ældre fiktion er kameler, som må sluges. Sådan er det med gammel litteratur. I The Ghost Ship er det imidlertid ikke bare kameler, der skal sluges; det er hvaler, eller noget i den stil. Romanen er omtrent det mest racistiske, jeg har læst, måske nogensinde. Rider Haggard, Stoker, Lovecraft, Hemingway eller de fleste andre er vand i forhold til dette.

Hele bogen gennemsyres af en hierarkisk racetænkning. For det første er de onde piraterne mulatter, hvilket får Hutcheson til at skildre dem som yderst tvivlsomme individer uden nogen forsonende træk. Den blanding af afrikaner og sydeuropæer, som de er, oplyses det, er den værst tænkelige, fordi det fremelsker begge ”racers” dårligste karaktertræk. Her stopper det imidlertid ikke.

Det viser sig nemlig også, at den gamle mand, som bliver samlet op på Star of The North, havde en plantage, indtil slaveriet blev ophævet. Dermed mistede han sit livsgrundlag, hvilket var en stor, stor tragedie for ham, forstår vi. Vi forstår også, at de fleste af plantagens slaver var triste over at miste deres arbejde på farmen. Den historie om de stakkels arbejdsløse slaver fører blandt andet til, at kaptajnen ombord på Star of The North må konkludere, at det kan være meget godt at give sorte nogle rettigheder, men at ophøje dem til jævnbyrdige med hvide mand er omtrent det tåbeligste, han nogensinde har hørt og noget, der kun kan føre til kaos og undergang – altså noget vi kan sidestille med de diabolske mulat-piraters overfald.

E-bog, Start Publishing 2015

Jeg skal skåne jer for detaljerne omkring Hutchesons skildring af piraterne og de sorte ombord på det kaprede skib. Det er ikke kønt, præcis som det ikke er kønt at læse fremstillingen af den eneste ”gode” sorte i romanen, nemlig en matros, der var slave på føromtalte farm, og som nu går i døden for sin tidligere ”ejer”, fordi hans gamle herre var så retfærdig og behandlede ham så godt. Denne eneste gode sorte i romanen sidestilles af Hutcheson med en trofast hund.

Som sagt mindes jeg ikke at have læst et mere absurd racistisk værk, og jeg forstår vitterligt godt, at romanen er gået i glemmebogen sammen med Hutchesons øvrige værker. Det er ikke en roman, der fortjener at blive læst længere. Som genrelitteratur har den intet ny at byde på, og der hvor den har sin egen stemme, har man slet, slet ikke lyst til at lytte. Den har da også meget længe været ude af trykken, men i de senere år, er den genudkommet i en række billigbogsudgaver, hvilket ikke ligefrem er nogen gave til åndslivet.

Og dog må man med de kulturhistoriske briller på konstatere, at The Ghost Ship var et stykke jævnt populær underholdningslitteratur i 1903. De synspunkter, som her bliver lagt for dagen, var konservative og reaktionære, men ikke mere end, at de kunne formuleres i det, vi må opfatte som tidens forsøg på bestsellerlitteratur. Det er tankevækkende, ikke mindst når vi vil forstå den racisme, der direkte og indirekte bliver udtrykt i så megen andet litteratur i begyndelsen af 1900-tallet.

Der er ikke nogen tvivl om, at Hutcheson i nogen grad ønskede at chokere sine læsere, men radikaliteten i hans ytringer er først og fremmest en indikation på, hvad der lå usagt i samfundet og dermed havde en klangbund. Den slags er værd at bide mærke i, ikke mindst i vores egen hverdag, hvor vi har politikere og pseudo-politikere, der provokerer med deres radikalitet, men som mere bekymrende i virkeligheden bare sætter det på spidsen, som alt for mange desværre åbenbart tænker og føler.

2 kommentarer

Filed under Roman

David Lindsay, A Voyage to Arcturus (1920): En målestok for god litteratur

Paperback, Ballantine Books 1968. Forsiden er malet af Bob Pepper

Det er i dag en almindelig og ofte gentaget tanke, at SF-litteraturens beretninger om rumfart og rumudforskning i virkeligheden er en metafor for den indre rejse eller granskningen af jegets psyke. Der kan da heller ikke være nogen tvivl om, at det er en spændende analytisk figur at arbejde med, men det er i sidste ende også en sandhed med modifikationer – det tror jeg, de fleste vil kunne være enige om. Ikke desto mindre er der eksempler på værker skrevet før, tanken blev formuleret, der entydigt udtrykker denne idé om den ydre rejse som billede på den indre udforskning. Conrads Heart of Darkness (1899) er naturligvis et af forbillederne her, men der er også andre. Et af de andre hovedværker i den sammenhæng er skotske David Lindsays dybt fascinerende, utrolig komplekse og sprudlende A Voyage to Arcturus fra 1920.

Lindsays bog er en roman af den type, som man umuligt kan lægge én entydig fortolkning ned over. Teksten stritter, fuldt bevidst, i alle retninger, og tilbyder først og fremmest sin læser et paradoksalt mysterium, som man kan reflektere over og genfinde sig selv i. Romanen indskriver sig entydig i den moderne romantradition, og den har ikke så lidt tilfælles med værker af modernistiske helte som James Joyces, William Faulkner og Ernest Hemingway. Den intellektuelle barre er sat højt, og Lindsay fordrer noget af sin læser. Dette er ikke banal pulp eller letforståelig lommefilosofi, som SF-litteraturen alt for ofte er leveringsdygtig i.

David Lindsay (3. marts 1876 – 16. juli 1945)

A Voyge to Arcturus begynder et overraskende sted. Hovedpersonen Maskull tager med til en spiritistisk seance, hvor han bliver vidne til nogle uforklarlige optrin. Ikke mindst resulterer seancen i, at han falder i snak med to bekendte, Krag og Nightspore, der gerne vil vise ham en hemmelighed. Han drager med dem til et øde observatorium, hvor et rumfartøj venter på dem. Snart er de ombord med kurs mod en planet, der kredser om stjernen Arcturus. Her går alt i sort og Maskull vågner op alene i den fremmede verden.

Forvirret over situationen begynder Maskull at søge efter sine venner, og dermed indledes en besynderlig vandring omkring på planeten, hvor Maskull kommer i dialog med den ene sære person efter den anden. Ret hurtigt står det klart for Maskull, at de menneskelignende væsner, han møder, er ganske forskellige fra ham selv – ikke mindst rent fysisk.

Hardcover, Methuen 1920. Romanens første udgave

Gennem samtalerne hører Maskull om deres forskellige moralske og etiske standpunkter. Disse samtaler ender som oftest i konflikter, og Maskull roder sig ud i flere ubehagelige episoder, der kommer til at plage ham efterfølgende. Men der sker også mere radikale ting: Maskulls krop begynder at forandre sig i samklang med omgivelserne. Han gror et nyt organ, en form for langt, telepatisk følehorn og gennemgår også andre forandring, der kun kan beskrives som bizarre.

Under sine samtaler med planetens indbyggere bliver hans forestillinger om køn og krop, individ og kollektiv, liv og død, godt og ondt udfordret. Det er store spørgsmål, der hvirvles op, og som anden Alice, forsøger Maskull at fastholde sit greb om den vante virkelighed, men som han kommer frem, er det i stigende grad klart for ham, at hans gamle jeg og den gamle verden ikke længere kan eksistere. Oplevelserne, forandringer med hans krop og samtalerne med de fremmede væsner sprænger rammerne for hans bevidsthed og åbner nye verdener for ham. Turen rundt på planeten er en dannelsesrejse, hvor Maskull gradvist forstår sig selv bedre og bedre.

Hardcover, Gollancz 1946

I løbet af samtalerne bliver det også klart, at en form for djævel eller overskurk styrer planeten. Maskull møder både folk, der frygter og hylder denne skabning, og det går op for ham, at vennen Nightspore måske er identisk med denne djævel. Men hvordan hænger det sammen? Hvem eller hvad er dette symbol på det onde?

Spørgsmålene hober sig op, og som i romaner som 1984 og The Man Who Was Thursday peger alt i sidste ende indad. Maskull forstår, at hvis han vil møde Nightspore igen og få svar på sine spørgsmål, må han træde over den sidste tærskel; døden. I en af bogens måske mest tankevækkende og forbløffende passager accepterer Maskull udfordringen og vælger døden, så han kan få svaret, og svaret er, at han selv er Nightspore. Han er selv den djævel, som han har søgt efter. Det er ham selv, Maskull har jagtet på kryds og tværs gennem den dybt besynderlige planets flora og fauna, der vokser viltert i denne idets have.

Hardcover, Gollancz 1963

Maskull indser, at alle ydre former og fremstillinger kan påvirkes af deres sociale miljø og fysiske omgivelser – også kroppen og sindet er plastiske størrelse, men jeget er en konstant og i sidste ende er det kun individet, der kan stå til regnskab for individet selv. Lindsays calvinske baggrund føjer sig her sammen med freudiansk tænkning og Nietzsches afmontering af teologien – Gud er død, og der er kun det ensomme menneske, som må forstå sig selv i forhold til verden. Det er et potent budskab, som hos Lindsay antager metafysiske sider, fordi han midt i al verdens og kroppens flygtighed ser nogle overgribende kræfter som eksempelvis kærligheden, der forbinder individer på et underbevidst plan uanset, hvor forskellige de måtte være.

Jeget, som Lindsay dermed skriver frem i sin roman, er på den ene side fuldstændig isoleret og alene i verden. Al kommunikation med andre er sønderbrudt og forvansket tale, fordi vi aldrig virkeligt kan forstå hinanden, men omvendt er der en usagt forbindelse, som holder os sammen. Der er en genkendelighed, der trods forskelle bygger bro imellem os som tænkende og skabende individer.

Hardcover, Macmillan 1963

Jeg kan ikke her gøre rede for alle romanens spidsfindigheder. Den er, som sagt, kompleks og alene et studie af navnene i bogen er fascinerende arbejde, der fortæller os meget om, hvordan Lindsay gerne vil diskuteres af sine læsere.

A Voyage to Arcturus er uden tvivl et litterære højdepunkt. At kalde den fantasy eller SF, som jeg har gjort her, og læse den ind i denne genresammenhæng, er i virkeligheden misvisende, fordi den i sidste ende udelukkende ser indad. Brugen af rumrejsen og den fremmede planet er ren, kreativ staffage; skrælles dette overfladiske lag bort, står vi med en psykologisk roman, der intet har med genrelitteratur at gøre. Jeg kan imidlertid godt forstå, hvorfor genrehistorikere gerne vil have Lindsays roman ind i både fantasy og SF-folden, fordi den er en æstetisk og intellektuel magtpræstation, som det er flot at kunne spejle sig i.

Paperback, Sphere Books 1980. Bemærk Maskulls “nye følehorn” på forsiden skabt af Peter Jones

Al god litteratur er krævende og aldrig let. Den er aldrig noget, hvor sproget ”bare flyder”, og hvor meningerne springer utvetydigt ud af siderne. God litteratur er kompleks som livet selv og uden Hollywood-patos såvel som regelbundne fortælleformer. A Voyage to Arcturus er alt dette, og skulle det virke afskrækkende, kan man måske trøste sig med, at romanen vitterligt er både bizar og forstyrrende, hvorfor man også kan få tilfredsstillet sit fix på den måde, hvis man altså tør binde an med den. Men pas på – du kommer langt ud på dette syretrip.

Goo goo g’joob, goo goo goo g’joob!

Paperback, Citadel Press 1985
Hardcover, Wildside Press 2002
Paperback, Bison Books 2002
Paperback, Orion 2003
Paperback, Dover Publications 2005
Paperback, Waking Lion Press 2008
Paperback, Wilder Publications 2009
Paperback, Wilder Publications 2011
Paperback, CreateSpace 2012
Paperback, Positronic Publishing 2013
Ebog, Dancing Unicorn Books 2017

Skriv en kommentar

Filed under Roman

Fremdrift

Pyh, så er vi næsten i mål. Den nye roman, som jeg har skrevet sammen med Jacob Holm Krogsøe, har nu været igennem den endelige korrektur og sørme om der ikke også er kommet en forside. Forsidebilledet er blevet virkelig fint, synes jeg. Det er dygtige Tom Kristensen, der har skabt det, med udgangspunkt i en scene fra romanen. Det er ret fedt, at billede og tekst hænger sammen, hvilket jo langt fra altid tilfældet. Selve historien er grum, men forhåbentlig også lidt rørende, og en slags rejsefortælling.   

Forside skabt af Tom Kristensen

Som det fremgår af forsiden, så hedder romanen Blodbaner. Den udkommer d. 23. august hos Calibat.

Du kan godt glæde dig.

Skriv en kommentar

Filed under Ikke kategoriseret