Tag Archives: Erotik

Kulørte scener fra det franske natteliv?

French Night Life Stories, februar 1936

Nu skal vi se nærmere på endnu et lille kapitel i genrefiktionens enorme fortælling. Her er det et eksempel mere på erotisk pulp; denne gang French Night Life Stories, der udkom i USA i første halvdel af 1930’erne. Magasinets pikante fortællinger kan naturligvis dårligt sammenlignes med deres moderne sidestykker i tydelighed, men det var trods alt et blad, som dette, der kunne få den gode H. P. Lovecraft til både at rødme og koge over i forargelse, når han skulle ned i kiosken for at købe sine pulpmagasiner med fantastik.

French Night Life Stories, september 1934

Jeg har ikke så meget at tilføje i denne omgang. Man kan bemærke forsidernes brug af gennemsigtigt stof. Det kunne måske umiddelbart tænkes at være en form for dristig, udfordrende leg med beskueren, men det er rent faktisk et kneb, som skulle holde censurmyndighederne borte. Ved at vise tildækkede, og ikke blottede, bryster var billedet principielt acceptabelt. Her har vi altså at gøre med et klassisk tilfælde af lovens ord overholdt, ikke dens hensigt. Den gik ikke længere i 1940’erne, hvor myndighederne blev langt skrappere og til sidst forbød alt der bare lugtede af sex og makabert gru.

French Night Life Stories, oktober 1933

Man kan naturligvis også hæfte sig ved selve navnet på bladet, der stammer fra et tidspunkt, hvor man ganske ubekymret kunne benytte sig af påståede, nationale stereotyper. Selvfølgelig var Frankrig og især Paris langt mere pikant end noget andet sted i den civiliserede verden. Selvom vi stadig sprogligt har bevaret reminiscenser af dette, slipper man dårligt afsted med den slags nu om dage. I dette tilfælde, altså med magasinet her, skal titlen imidlertid ikke forstås som specifik henvisning til Frankrig, men i en bredere sammenhæng som en hentydning til ”franske eventyr” som betegnelse for erotiske eskapader i almindelighed.

Det var alt for nu.

På genhør

Martin

French Night Life Stories, oktober 1932

French Night Life Stories, marts 1937

French Night Life Stories, juni 1936

French Night Life Stories, juli 1936

French Night Life Stories, januar 1937

 

French Night Life Stories, januar 1936

French Night Life Stories, januar 1934

French Night Life Stories, februar 1937

French Night Life Stories, december 1937

 

 

French Night Life Stories, december 1935

French Night Life Stories, december 1933

French Night Life Stories, april 1936

 

Skriv en kommentar

Filed under Ikke kategoriseret

Mænd med en mission

Amerikanske Pinnacle Books specialiserede sig i hårdkogte pulpromaner til mænd. De kørte lange serier, der kanske var forskellige i miljø og periode, men grundlæggende var de alle skåret over samme læst. Det er brutale romanfortællinger, der handler om kamp, vold, sex og action. Den væsentligste fællesnævner er imidlertid, at de stort set alle er bygget op omkring en stærk mand – en enegænger sat i verden for at rydde op.

Der er kontant afregning ved kasse et i disse serier, og lige nu har jeg en fest med en af dem. Det kommer der mere om snart. Her kan I se nærmere på et lille udpluk af Pinnacle-reklamer fra 1973. Bøgerne leverer præcis det, som reklamer lover…  så tag et dyk ned i Pinnacles absolut politisk ukorrekte univers.

Skriv en kommentar

Filed under Ikke kategoriseret, Roman

Et syndigt indlæg midt i en flytning

Paperback, Brandon House 1963

Paperback, Brandon House 1963

Pyh… De seneste uger har stået på flytning, hvilket Fra Sortsand desværre måtte lide lidt under. Det tager sin tid at pakke ned og flytte – ikke mindst vores 180 flyttekasser med bøger. Nu er vi så blevet indkvarteret igen og så begynder det lange, seje træk med udpakning. En pinefuld affære. Suk. Men nu ikke flere jeremiader fra mig. Det er snart jul og dermed juleferie på bloggen, men vi skal da lige nå i hvert fald et indlæg mere.

Synd er et af de helt store temaer i pulplitteraturen – synd forstået både i den dogmatiske, kristne forstand, hvor man forbryder sig mod de bibelske gudslove, og synd forstået som noget amoralsk eller forkert, der i mindre eksplicit grad relaterer sig til det kristne udgangspunkt. Uanset om det enkelte værk lægger sig tættere på den ene eller anden kategori, så deler pulpen et fælles anliggende om at afsøge og krydse grænser.

Paperback, Popular Library 1961

Paperback, Popular Library 1961

Faktisk er det slående, i hvor høj grad romantisk, erotisk, kriminal- og horrorpulp handler om at krydse eller udfordre sociale normer. Jeg vil endda gå så vidt som at sige, at vi her har fat i et af grundelementerne i pulplitteraturen generelt. Det må jeg hellere uddybe nærmere i et større indlæg!

Paperback, Nightstand Books 1966

Paperback, Nightstand Books 1966

Jeg har efterhånden skrevet ret mange gange om pulpens dobbelte rolle som moraliserende advarsel til læseren og samtidig som hemmeligt kighul ind i forbudte verdener, som læseren ikke selv har adgang til, men som ikke desto mindre udøver stærk tiltrækningskraft. Det er noget erotisk pulp såvel som narko-pulp eksempelvis har til fælles. I det ofte både håndfaste og lettere enfoldige formsprog, der kendetegner pulpen, er synd ordet, der beskriver præcis det forhold, og man behøver ikke se på mange pulptitler, før det står klart, hvor udbredt ordet er i denne gren af litteraturen. 

Paperback, Beacon Book 1961

Paperback, Beacon Book 1961

Ser man mere overordnet på dette forhold, er det klart, at der har været et kæmpe marked for litteratur, der afsøgte sociale og moralske grænser. Historisk set er det måske heller ikke så sært, at det netop var i løbet af mellemkrigsårene, at pulpen fik vind i sejlene. Ideologiske fronter blev skærpet og nedbrudt i den periode, hvor ’ismer groede frem i en lind strøm.

Paperback, Nightstand Books 1964

Paperback, Nightstand Books 1964

Det, jeg med andre ord prøver at sige, er, at der måske var et uudtalt behov for selvransagelse i årtierne op imod midten af 1900-tallet, der gjorde moral til et væsentligt emne, som det ikke kun var franske eksistentialister, der bekymrede sig om. Måske er pulpen det folkelige udtryk for præcis samme rastløshed, der kendetegner den tunge litteratur? Og måske eksisterede det behov ikke længere i slutningen af 60’erne, hvor pulpen var en saga blot og oprøret mod alle borgerlige konventioner i fuld flor. 

Paperback, Nightstand Books 1962

Paperback, Nightstand Books 1962

Pulpen er sjældent dyb litteratur, men ligegyldig om det handler om sygeplejerskers forelskelser eller gale videnskabsmænd, så tillader den os at kaste vod i tidens populære opfattelser og tendenser. Det gør pulpen til et afsindigt spændende forskningsfelt, som repræsenterer meget mere end underholdning, og et emne jeg har svært ved at blive træt af at beskæftige mig med.  

Paperback, Nightstand Books 1962

Paperback, Nightstand Books 1962

 Her kan du selv dykke ned i de syndige titler, navnlig fra 60’erne – mit personlige favorit årti, hvad kulørte bøger angår – og filosofere lidt videre på egen hånd.

Paperback, Nightstand Books 1962

Paperback, Nightstand Books 1962

Paperback, Nightstand Books 1961

Paperback, Nightstand Books 1961

Paperback, Nightstand Books 1960

Paperback, Nightstand Books 1960

Paperback, Nightstand Book 1961

Paperback, Nightstand Book 1961

Paperback, Newstand Library 1960

Paperback, Newstand Library 1960

Paperback, NewsStand Books 1959

Paperback, NewsStand Books 1959

Paperback, Monarch Books 1960

Paperback, Monarch Books 1960

Paperback, Midwood 1959

Paperback, Midwood 1959

Paperback, Midwood 1954

Paperback, Midwood 1954

Paperback, Midnight Reader1962

Paperback, Midnight Reader 1962

Paperback, Leisure Books 1966

Paperback, Leisure Books 1966

Paperback, Leisure Books 1962

Paperback, Leisure Books 1962

Paperback, Leisure Books 1961

Paperback, Leisure Books 1961

Paperback, Kozy Books 1962

Paperback, Kozy Books 1962

Paperback, Dell 1959

Paperback, Dell 1959

Paperback, Dell 1954

Paperback, Dell 1954

Paperback, Croydon 1953

Paperback, Croydon 1953

Paperback, Croydon 1953

Paperback, Croydon 1953

Paperback, Companion 1967

Paperback, Companion 1967

Paperback, Carnival Books 1961

Paperback, Carnival Books 1961

Paperback, Calvert 1964

Paperback, Calvert 1964

Paperback, Beacon Books 1961

Paperback, Beacon Books 1961

paperback-beacon-book-1961

 

Skriv en kommentar

Filed under Ikke kategoriseret

Alter Eva

Paperback, Berkley Books 1961

Paperback, Berkley Books 1961

Det har været en travl tid for mig her på det sidste, hvilket desværre er gået ud over aktiviteten på bloggen. Forhåbentlig bliver det hele lidt mere regelmæssigt nu, så verden ikke bliver snydt (host host) for mine udgydelser.
Paperback, W. H. Allen 1959

Paperback, W. H. Allen 1959

 

Som en vej tilbage til stoffet kan du her dykke ned i et af pulpens centrale temaer – kvinden som den anden Eva. Den betegnelse er egentlig noget, man normalt hæfter på Jomfru Maria, men jeg synes faktisk, at begrebet rammer ret præcist, hvordan kvinden bliver brugt på pulpens forsider samt ikke mindst i meget af den ældre pulplitteratur – navnlig af den slags, der udkom i løbet af 50’erne. Kvinden iscenesættes nemlig her som den forførende Eva, der tilbyder manden sin forbudne frugt (sin krop) og dermed trækker ham ned.

 

Paperback, Venus Books 1959

Paperback, Venus Books 1959

Hun optræder først og fremmest som den grusomme belle dame sans merci, der med fuldt overlæg lokker sit bytte i fordærv. Her er kvinden måske nærmere en arketypisk Lilith end Eva, men omvendt er dette også ikonografisk to sider af samme sag. Men mere interessant skildres hun også som en egentlig Eva-figur, hvilket vil sige en skabning, der ligger helt i sine drifters vold, og derfor forfører hun manden, fordi hun ganske enkelt ikke kan lade være.
Paperback, Venus Books 1951

Paperback, Venus Books 1951

Motivets popularitet siger både noget om et særligt kvindesyn, men bestemt også noget om pulpens store mandlige læsepublikum – et publikum, der angiveligt i dag ikkelængere læser mange bøger mere.

 

Paperback, Softcover Library 1960

Paperback, Softcover Library 1960

 

Med titler og forsidebilleder, der afgjort ikke varsler noget godt for bogens protagonist, burde kvinderne, vi ser i dette indlæg, vel egentlig opfattes som moralske advarsler til læseren, men det er de langt fra. Bøgerne bliver her i stedet små stykker erotisk eskapisme, der tillader læseren at lade sig rive med i de mørke fabler om farligt liv på kanten, der ligger langt fra den mondæne hverdag. Bøgerne bliver små åndehuller eller et alibi for at drømme om situationer, hvor drifterne tager over og alt ansvarlighed sættes over styr.

 

Føler du dig fristet af sirenen Eva?
Paperback, Signet Books 1962

Paperback, Signet Books 1962

Paperback, Signet Books 1960

Paperback, Signet Books 1960

Paperback, Robin Hood Books 1950

Paperback, Robin Hood Books 1950

Paperback, Rainbow Books 1953

Paperback, Rainbow Books 1953

Paperback, Rainbow Books 1952

Paperback, Rainbow Books 1952

Paperback, Rainbow Books 1952

Paperback, Rainbow Books 1952

Paperback, Rainbow Books 1952

Paperback, Rainbow Books 1952

Paperback, Monarch Books 1958

Paperback, Monarch Books 1958

Paperback, Modern Fiction 1949

Paperback, Modern Fiction 1949

Paperback, Midwood 1961

Paperback, Midwood 1961

Paperback, Midwood 1959

Paperback, Midwood 1959

Paperback, Midwood 1959

Paperback, Midwood 1959

Paperback, Merrit Books 1961

Paperback, Merrit Books 1961

Paperback, Lancer Books 1962

Paperback, Lancer Books 1962

Paperback, Graphic 1956

Paperback, Graphic 1956

Paperback, Grafton 1983

Paperback, Grafton 1983

Paperback, Falcon Books 1953

Paperback, Falcon Books 1953

Paperback, Falcon Books 1953

Paperback, Falcon Books 1953

Paperback, Falcon Books 1952

Paperback, Falcon Books 1952

Paperback, Falcon Books 1952

Paperback, Falcon Books 1952

Paperback, Ecstasy Books 1952

Paperback, Ecstasy Books 1952

Paperback, Companion Books 1961

Paperback, Companion Books 1961

Paperback, Berkley Books 1957

Paperback, Berkley Books 1957

Paperback, Berkley Books 1956

Paperback, Berkley Books 1956

Paperback, Avon 1960

Paperback, Avon 1960

 

 

Skriv en kommentar

Filed under Ikke kategoriseret

Sataniske blade til Ham før det blev moderne

Satan's Scrapbook

Satan’s Scrapbook

Der var pludseligt penge i Satan, efter Rosemary’s Baby 1967 kom til verden i den dunkle Bramford-bygning, men det var der sådan set allerede flere, der havde regnet ud. Mandebladet Satan blev eksempelvis udsendt i 1957, og bladet Satan’s Scrapbook udkom i midten af 60’erne med sidste nummer i ’66. Indholdet i begge magasiner var dristige billeder, artikler og noveller, der naturligvis spiller på det amoralske og farlige – altså præcis hvad man ville forvente af et blad, der er opkaldt efter den store frister. Bladenes målgruppe var entydigt mænd af alle aldre, der satte pris på det mystiske og eksotiske, især når det var lummert.

Satan, juli 1957

Satan, juli 1957

Begge blade, og der var skam også en lille håndfulde andre magasiner med lignende titler, udkom kun i få numre, før de måtte lukke og slukke. Faktisk ser du det samlede antal af begge blade i dette indlæg, Den opmærksomme læser vil således sikkert kunne indvende, at der åbenbart ikke var så mange penge i Satan alligevel – det var der vel heller ikke – i hvert fald ikke endnu. Snart fik verden imidlertid øjnene op for Hans Sataniske Højhed – og resten af den historie hører til i et andet indlæg.

Satan's Scrapbook

Satan’s Scrapbook

Satan, februar 1957

Satan, februar 1957

Satan's Scrapbook

Satan’s Scrapbook

Satan, april 1957. Her med selveste Bettie Page på forsiden

Satan, april 1957. Her med selveste Bettie Page på forsiden

Satan's Scrapbook

Satan’s Scrapbook

Satan, september 1957

Satan, september 1957

Satan's Scrapbook

Satan’s Scrapbook

Satan's Scrapbook

Satan’s Scrapbook

Satan's Scrapbook

Satan’s Scrapbook

Satan's Scrapbook

Satan’s Scrapbook

Skriv en kommentar

Filed under Ikke kategoriseret

Tattle Tales – et vovet foretagende

Tattle Tales, august 1933

Tattle Tales, august 1933

En af de fascinerende ting ved magasinerne fra pulpens storhedstid er deres uhæmmede forsøg på at tjene penge på læserens behov. Så længe der var et købekraftigt publikum, var intet for specialiseret eller underligt. Der sad derfor en enorm underskov af forfattere, som tjente deres levebrød på at skrive stærkt formaliserede historier, der udspillede sig inden for rammerne af det enkelte magasins univers. I et blad om togture var det naturligvis historier, der drejede sig om togtrafik og så videre.

Tattle Tales, marts 1937

I 1912 tog W. M. Clayton et for pulpen væsentligt skridt, fordi han begyndte at udgive Snappy Stories. Dermed var damebladet – eller måske rettere madebladet født. Det vil sige den type pulpudgivelser, der åbenlyst handlede om sex og erotik. Den slags ligger stort set implicit i alle pulpgenrer, men her var en særlig gren af pulpen danet, som for alvor specialiserede sig i saftige fiktion.

Tattle Tales, vinter 1937

Egentlig pornografi var der ikke tale om, snarere var der tale om erotiske eventyr og eskapader, som gik i samklang med de klassiske pulpgenrer som eksempelvis detektivnovellen. Naturligvis blev Snappy Stories et kæmpe hit, og der udkom myriader af efterligninger. Et af de mest succesfulde af slagsen var Tattle Tales, der udkom i løbet af 30’erne. Det var bl.a. et blad som dette, der gav Lovecraft røde ører, når han skulle hente sine skrækmagasiner hos købmanden, og der er da også afgjort et helt særligt blikfang på bladets forsider, hvilket især skyldes Hugh J. Wards periodetypiske stil og streg.

Tattle Tales, november 1936

Jeg synes, der er noget dybt fascinerende ved hele den bladkultur, som omgiver pulpmagasinerne, fordi det tekstlige og visuelle går hånd i hånd på en prægnant måde, som vi måske er ved at miste forståelsen for i dag, hvor synliggørelse og den visuelle repræsentation så langt overgår det tekstlige sidestykke – et emne, jeg for tiden pusler med et længere indlæg om, så derfor må den videre argumentation ligge lidt i endnu. I stedet kan du her glæde dig over Tattle Tales’ forunderlige verden og måske fantasere en smule om, hvad det er for hede optrin, som bladene rummer.

Tattle Tales, juni 1933

Tattle Tales, september 1933

Tattle Tales, juli 1936

 

Tattle Tales, juli 1933

Tattle Tales, vinter 1932

Tattle Tales, december 1936

Tattle Tales, efterår 1937

Tattle Tales, oktober 1932

Tattle Tales, juli 1937

Tattle Tales, juli 1935

Tattle Tales, april 1933

Tattle Tales, februar 1937

Tattle Tales, forår 1935

Tattle Tales, efterår 1938

Tattle Tales, februar 1936

Tattle Tales, februar 1933Tattle Tales, august 1937

Skriv en kommentar

Filed under Ikke kategoriseret

James Herbert, Once (2001): En tynd kop erotisk, gotisk the

Paperback, Pan 2001

Paperback, Pan 2001

James Herberts forfatterkarriere begyndte med et brag. Han leverede en hel stribe herligt brutale skrækromaner i 70’erne, der kom til at stå fadder til 80’ernes berygtede splatterpunks. Herbert høstede naturligvis ikke mange anmelderroser på den konto, men gyserfans elskede ham og det med fuld ret. Desværre ændrede han gradvist stil og bevægede sig over mod magisk realisme, urban fantasy og udsvævende drømmefortællinger. Intellektuelt flyttede Herbert sig måske til et mere sofistikeret sted, men romanerne blev ikke bedre af den grund. Og jeg vil faktisk mene, at han kun skrev en eller to gode bøger fra begyndelsen af 90’erne og frem til sin død i 2013.

Af den grund er det måske også lidt underligt, at jeg faktisk havde lyst til at læse den dystre fantasyroman Once, som Herbert udsendte i 2001. Det skyldes givet vis, at jeg har en svaghed for den gotiske tone, som bogen solgte sig på. Den har samtidigt noget legende over sig, der skinner igennem allerede på de første næsten blanke sider, hvor man kan læse ordene Once / upon / a / … death. Og med ordet ’death’ er vi allerede dybt inde i fortællingen. Once har med andre ord et snert af noget eksperimenterede over sig, der virkede meget forfriskende i et ellers stagneret forfatterskab. Desværre indfrier bogen ikke forventningerne.

Paperback, Pan 2001

Paperback, Pan 2001

Handlingen åbner, da den dygtige møbelsnedker Thom Kindred vender tilbage til sit barndomshjem på den isolerede herregård Castle Bracken – et vildsomt sted omgivet af dybe skove og søer. Thom er vel at mærke ikke stedets ejer. Han boede med sin mor i et hus et stykke fra gården, hvor Thoms mor arbejdede som privatlærer for herremandens søn Hugo.

Thom, en ung mand i sin bedste alder, har haft en stor karriere i London, men et slagtilfælde kostede ham næsten livet, og han er nu taget hjem for at genvinde førligheden i hænderne og komme sig over den traumatiske oplevelse. Det bliver et gensyn med en verden, som Thom egentlig havde lagt bag sig. Castle Brackens mørke haller, de dunkle skove omkring herregården og stedets mærkværdige atmosfære er alt sammen noget, som Thom har undertrykt, efter hans mor begik selvmord og Thom blev sendt på kostskole.

James John Herbert (8. april 1943 – 20. marts 2013)

James John Herbert (8. april 1943 – 20. marts 2013)

Hjemme på Castle Brtacken står Thoms barndomsven Hugo Bleeth, herremandens søn, parat til at modtage ham. Gensynet er glædeligt, selvom Thom også må høre, at Hugos far ligger for døden. Det kaster skygger over hjemkomsten, men snart har Thom nok af andre ting at tænke på. Ikke mindst fordi den sexede sygeplejerske, som Hugo har fundet til ham, gør sit for at få patienten på andre tanker.

Indledningsvist tror Thom, at sygeplejeren Nell Quick er en vittighed fra Hugos side. Han er stærkt tiltrukket af den ekstremt sensuelle dame, men der er noget er galt. Der er noget forkert ved hende, og snart vokser hans uro til afsky. Nell Quick er nemlig i virkeligheden en satanisk heks, der har fået kløerne i Hugo, og sammen planlægger de nu at få skaffet den gamle herremand af vejen, sælge landstedet og tjene en masse penge.

Hardcover, Tor Books 2001. Bogens 1. oplag udkom i to farver - sort og hvidt.

Hardcover, Tor Books 2001. Bogens 1. oplag udkom i to farver – sort og hvidt.

Den retskafne Thom må naturligvis forsøge at sætte en stopper for de onde planer, og her får han hjælp fra en uventet kant. Hjemkomsten til herregården afslører nemlig, at Thoms mor ikke var noget menneske, men en sylfide, der valgte at få menneskeform for at kunne gifte sig med Hugos ældre bror. Resultatet af det ægteskab blev Thom, men det hele endte i en tragedie og begge forældrenes død. Ikke desto mindre er Thom altså beslægtet med elverfolket, der lever i skovene omkring gården, og sammen gør nu fælles sag for at forpurre heksens planer.

Med Once tager Herbert læseren med ind i Edmund Spensers folkloristiske alfeunivers, og fusionerer det med klassisk gotisk melodrama. Idéen er i virkeligheden ganske interessant, fordi de to dele ikke ubetinget taler sammen. Der sker dermed løbende nogle voldsomme omslag i stemningen, som kunne være blevet til noget rigtig godt. På den ene side er der den dystre herregård med de plagede beboere og den ondskabsfulde sygeplejer, der hjemsøger stedet med sort magi. På den anden side har vi den spraglede alfeverden, som Thom i stigende grad bliver del af. Store og små groteske og smukke skabninger står her skulder ved skulder i fjollede, skøre optrin fyldt med indforståede vittigheder og referencer til James Herberts tidligere bøger. Blandt alferne kommer ingen i øvrigt op på siden af den gudeskønne alfepige, som Thom ser onanerende i græsset, da han opsøger alferne for første gang og efterfølgende forelsker sig i.

Hardcover, Tor Books 2001. Bogens 1. udg. med hvidt bind

Hardcover, Tor Books 2001. Bogens 1. udg. med hvidt bind

Once trækker alle konflikter og stemninger hårdt op. I alfernes verden er der lys og farver, på herregården dunkelt fordærv og gru. Nell Quick er ond og farlig, alfepigen liv og kærlighed. Hugo en mand af denne verden med alt, hvad det indebærer af fejl og mangler, Thom en mand med det ene ben i alfernes rige og derfor hævet over de fleste jordiske problemer. Han sammenlignes endda med Jesus, fordi alferne ser ham som den frelser, der ikke bare skal redde herregården, men på sigt genforene mennesker og alfer i den victorianske drøm harmonisk sameksistens.

Bogens dynamik er mildest talt gumpetung, men retfærdigøres ved, at Once langt hen ad vejen læses som et kunsteventyr. Der er dermed noget uvirkeligt over teksten og personerne, som gør, at de aldrig forankres i kød og blod. De er mere arketype eller idéer end personer. Men måske netop derfor falder bogen også sammen om ørene på læseren, fordi handlingen, de ganske saftige erotiske scener mellem Thom og Nell eller den underskønne alfepige mangler bund eller troværdighed. Det hele bliver for let og for ligegyldigt, for enkelt eller for pjattet. Navnlig når eventyratmosfæren punkteres af det hverdagsengland, som også dukker op i bogen i form af Thoms fitness-instruktør, der skal hjælpe ham med genoptræningen.

Hardcover, Pan Books 2001

Hardcover, Pan Books 2001

Det er svært at tage bogen alvorligt, fordi dens patos er skrevet uden overbevisning og med alt for ligefremme klichéer. Herbert har ganske enkelt ikke formået at levere prosa, som sælger eventyrstemningen godt nok. Han bliver banal og stedvist pinlig, navnlig i de pubertære beskrivelser af alle bogens underskønne, nøgne kvindekrop. Her kommer der noget nærmest infantilt ind over teksten.

Idéen bag Once er charmerende, fordi den fusionere to klassiske, meget engelske udtryk, men James Herbert er bare ikke en dygtig nok forfatter til at realisere projektet og hæve romanen over det ligefremme og forventelige. Han forplumrer sit egent koncept og skaber i sidste ende et dybest set fjollet eventyr, som kunne være blevet noget stort. Det blev det ikke, og dermed føjede romanen endnu en titel til dyngen af kulsejlede forsøg fra forfatterens hånd.

Paperback, Pan Books 2007

Paperback, Pan Books 2007

Skriv en kommentar

Filed under Roman